Domů O nás Fotografie Dokumenty Jídelna Aktuality Kontakty

Aktuality

24.4.2019 09:30

Co se u nás děje - květen,červen

Začátek května bude tradičně věnován rodině a svátku matek.Oslava mateřství a mateřské lásky dává příležitost věnovat se mezilidským vztahům a sounáležitosti s rodinou.
Od poloviny května se již budeme snažit přenášet činnosti co nejvíce ven.Děti budou pozorovat a zkoumat rostliny,budou si přibližovat cyklus jejich růstu,seznamovat se s jejich názvy a důležitostí pro člověka.Budou si všímat změn počasí -jak slunce hřeje,stoupá po obloze,prodlužuje se den.
Zaměří se na život v trávě,kde děti budou zkoumat nejen hmyz,ale i malé živočichy.Budou se seznamovat s různými ekosystémy.
S oslavou MDD bude opět posilován pocit sounáležitosti,tentokrát s kolektivem kamarádů a rozhlédneme se i po světě.Děti budou poznávat některé země a světadíly,budou se seznamovat s různými kulturami.

Akce
15.5. výlet na Dol s exkurzi ve včelařském ústavu
30.5. -písničkový pořad "Letem světem"
12.6. -mobilní planetárium
19.6. "Hura na prázdniny!"
14.6. spaní ve školce s výletem do Nelahozevse -pouze nejstarší děti


1.3.2019 09:14

březen,duben

I když březen ještě tak trochu patří k zimě,v přírodě se začínají dít změny,kterých si nelze nevšimnout.Proto celý březen a částečně i duben bude věnován těmto změnám. Využívat budeme především pozorování.Děti si budou všímat prvních příslibů jara a jarního počasí-teplý vítr,teplé sluneční paprsky ,déšť,první jarní květiny,pupeny na stromech a keřích,zpěv ptáků...Budou pozorovat vliv tepla a světla na rostliny,budou si povídat i o návratu stěhovavých ptáků.
Opomíjeny nebudou ani jarní zvyky a tradice.Od začátku března se děti budou připravovat na vynášení "Moreny" a zahánění zimy,velká pozornost bude věnována i nedůležitějším křesťanským svátkům Velikonocům.Děti se seznámí s příběhem o ukřižování,ale hlavně si budou užívat Velikonoc jako svátků jara.
K jaru patří i domácí zvířata a mláďata a podíváme se i na jejich exotické kamarády.Děti se seznámí se životem zvířat jejich užitkem a charakteristickými znaky.

Akce 19.3.divadlo "Hastrmánkovo jaro"
21.3. vynášení "Moreny"
3.4. výlet do ZOO
25.4. den otevřených dveří
17.12.2018 10:46

Co se u nás děje leden,únor

Začátek ledna je vždy ještě ve znamení vánoc,děti vypráví a vzpomínají.Toto téma je definitivně zakončeno "příchodem tří králů".
Leden je věnován lidskému tělu a zdraví.Děti si upevňují poznatky o svém těle,o tom co tělu prospívá a co škodí.
Dalším tématem během ledna a února bude zima.Děti budou pozorovat přírodu a její proměny,budou si všímat char.znaků zimního počasí.Budou pozorovat stromy a keře,budou se snažit uvědomovat vliv zimního období na život rostlin,zvěře a ptáků.
Pozornost bude věnována také významu pomoci člověka(vycházky ke krmelcům,sypání ptákům ap.).
V únoru se děti budou seznamovat s lidovými tradicemi a zvyky.Masopust bude sloužit nejen ke karnevalovému veselí,ale i k rozvoji spoluprožívání a spolupráce.

Akce 17.1.2019 přijedou záchranáři s edukačním programem "Krvinka" -nejstarší děti
14.2.2019 Sdružení "Merlin" s ukázkou živé lišky
23.10.2018 11:21

Co se u nás děje listopad,prosinec

Začátek listopadu vždy patří podzimním svátkům Hallowennu a Památce zesnulých.Jinak bude v listopadu dokončováno téma podzimu,děti si budou všímat všech změn souvisejících s přípravou přírody na zimu a budou si tak prohlubovat poznatky o přírodě.Samozřejmě nezapomeneme ani na další podzimní svátek sv.Martina.
Prosinec je obdobím radostného těšení a po návštěvě Mikuláše se všechny třídy budou věnovat přípravám vánoc.Toto období je velmi vhodné pro prohlubování pocitů sounáležitosti a empatie.

Akce
13.11. divadlo v MŠ "Krakonošovo spadané listí"
5.12. Mikuláš
20.12. divadlo v MŠ "Adventní kalendář"
20.12. vánoční besídky

od první adventní neděle bude stát na zahradě MŠ opět betlém
5.10.2018 11:51

Co se u nás děje - září,říjen

Stejně jako každé září bylo i to letošní především ve znamení adaptace.Pro nově příchozí dětí platil a bude platit ještě v následujících měsících adaptační režim,při kterém si děti postupně zvykají na větší kolektiv dětí a na cizí dospělé.
S adaptací pak úzce souvisí seznámení se se všemi prostorami školky,jejího nejbližšího okolí a u starších dětí s městem.
Většinou až v říjnu se děti začínají všímat změn v přírodě.
Změny hledají v zahradách,na poli i ve volné přírodě.
Zaměřují se na dary podzimu - ovoce,zeleninu.Seznamují se s jejich názvy i využitím.
Všímají si také barev a proměny počasí.
Vzhledem k teplým dnům se seznamují s pojmem "babí léto",pozorují pavoučí vlákna a budou si vyprávět nejen o přípravě pavoučků a hmyzu na zimu,ale i o přípravách na zimu zvěře obecně.

Akce - divadlo v MŠ "-Podzimní dračí pohádka" - 16.10.2018
Od 10.9.2019 plavecký výcvik pro nejstarší děti
11.5.2018 11:28

Květen červen

V květnu a červnu se již budeme snažit přenášet co nejvíce činností ven.Děti budou pozorovat změny v přírodě,budou zkoumat život hmyzu a drobných živočichů,seznámí se s různými druhy ptáků a rostlin,budou se seznamovat s různými druhy ekosystémů a vytvářet si povědomí o vlastní sounáležitosti s přírodou.V květnu neopomeneme svátek matek,kde si děti připomenou strukturu a význam rodiny. V souvislosti s oslavou MDD se děti budou věnovat i okolnímu světu,budou si prohlubovat povědomí o existenci různých národností a kultur.

Akce
17.5. výlet do Výzkumného ústavu včelařského na Dol
23.5. recyklohraní - nejstarší děti
24.5. ukázky dravých ptáků a sov
21.6. pasování na školáky
22.6. výlet do Nelahozevse a spaní ve školce
26.6. "Hurá na prázdniny"
26.6. divadlo "Kvak a Žbluňk" - herci divadla v Dlouhé
26.2.2018 07:44

březen,duben

Březen již bude věnován předjaří a příchodu jara i když je to měsíc,který ještě trochu k zimě patří.Se všemi těmito znaky (jara,ale i nevzdávající se zimy) se budeme s dětmi seznamovat a budeme se všímat změn v probouzející se přírodě.Patří k tomu první květiny,pučení stromů a keřů,návrat některých ptáků apod.
Přelom března a dubna bude ve znamení jarních svátků - velikonoc.Spolu s těmito svátky si děti zopakují a upevní poznatky o domácích zvířatech a jejich mláďatech.
Pak na chvíli opustíme naši přírodu a budeme se věnovat exotickým zvířatům.Na konci dubna se zase vrátíme k nám a oslavíme svátek "čarodějnic".

Akce
pokračování plaveckého výcviku
-21.3.2018 "Morena"
-22.3.2018 divadlo v MŠ "Birlibán"
v dubnu výlet do ZOO ( datum bude upřesněno)
4.1.2018 09:46

leden, únor

Počátkem ledna ještě doznívají zážitky z vánoc.Děti se ke svátkům vracejí v rozhovorech,písních i výtvarných činostech.Toto období je pak uzavřeno svátkem Tří králů.
V další části ledna se budou děti v jednotlivých třídách věnovat především tématu zdraví a lidského těla, budou rozšiřovat své poznatky o lidském těle a o tom co mu prospívá a co škodí.
Dle vývoje počasí se budou děti všímat i char.znaků zimního počasí,změnám skupenství vody,teplotám,postupnému prodlužování dne, život volně žijících zvířat a ptáků v zimě apod.
Na téma lidského těla se v únoru naváže oblekáním a masopustním veselím.Snahou bude uvědomit si oblékání v souvislosti se zdravím a osobní pohodou, případně oblékéní s určitými příležitostmi (masky,kroje..)

Akce "Šifra mistra Braila" edukační program o životě se zrakovým postižením
10.11.2017 09:29

listopad,prosinec

Začátek listopadu je věnován helloweeským slavám a také památce zesnulých.Děti se seznamují s tradicí i významem těchto svátků.Také další část měsíce patří podzimnímu svátku,a to sv.Martinovi.Děti se seznamují s pověstí a vyrábí lampiony.
Stále se ve všech třídách pozurují změny v přírodě a děti si tak upevňují své poznatky o její proměnlivosti.
Konec listopadu a celý prosinec už je ve znamení adventu a příprav na vánoce.Vánoční tvoření,povídání i hraní je na chvíli přerušeno návštěvou Mikuláše, který děti motivuje k čertovskému řádění,ale po jeho odchodu už bude příprava oslav vánoc v plném proudu.

3.11. Helloweenská pohádka - divalo v MŠ
28.11. Pohádky pana Pohádky - divadlo v MŠ
3.12. rozsvícení Betlému (letos bez programu a účasti dětí)
5.12. návštěva Mikuláše
20.12.vánoční besídky
20.12.zpívání v evangelickém kostele se seniory
21.12. O tom co se možná stalo -divadlo v MŠ
6.9.2017 12:11

Září,říjen

Začátek školního roku je vždy ve znamení adaptace.Pro nově příchozí děti je vstup do MŠ velká změna,která se někdy neobejde bez slziček. Ale i děti,které do školky už chodily si většinou musí zvykat na nové prostředí a nové kamarády.
Děti se tedy především seznamují s prostředím školky,jejím nejbližším okolím, s městem ve kterém žijí, a to jak s jeho současností tak s historii.V jednotlivých třídách se snaží o utváření pravidel chování v dané skupině.
Později se budou již děti věnovat změnám v přírodě.Budou sledovat charakteristické znaky podzimu v zahradách, na poli i ve volné přírodě - barvy,dary podzimní přírody, podzimní počasí.

Akce - od 18.9.2017 začínají opět nestarší děti jezdit na plavecký výcvik
15.5.2017 14:09

Co se u nás děje - červen

Červen začíná oslavou svátku dětí. 1.6. proběhne zábavné dopoledne se soutěžemi.V souvislosti S MDD si budou děti vyprávět i o dětech a lidech v jiných částech země a seznámí se s existencí jiných kultur.V dalších týdnech se budou děti věnovat různým ekosystémům (pole,les,zahrada,louka..)Většina činností se bude přenášet ven a bude se využívat především vlastního pozorování.
Na konci června nás čeká loučení s předškoláky,pro které bude jako každý rok připraveno spaní ve školce s výletem do Nelahozevse a pasování na školáky.
Úplným rozloučením se školním rokem pak bude zahradní slavnost "Hurá na prázdniny".
Věříme,že si děti během prázdnin od školky odpočinou a v září se na ni budou zase těšit.

Akce 6.6.2017 - výlet na Dol do včelařského ústavu
13.6.a 14.6. - pasování na školáky
16.6.-spaní ve školce
21.6. -"Hurá na prázdniny"
6.3.2017 09:18

Co se u nás děje - březen, duben, květen

Nástup předjaří a jara je v přírodě plný změn a těm se v březnu,dubnu a květnu budeme věnovat.
Děti budou pozorováním objevovat neustálé změny v přírodě a vlastními pokusy si budou některé věci ověřovat (vznik rostliny ze semínka,co potřebuje rostlina k životu apod.)Začne se prvními květinami,oteplováním a vůní jara,pak přijde na řadu návrat stěhovavých ptáků,stavění hnízd a jejich zpěv.Dalším symbolem tohoto období jsou mláďata. Děti se budou seznamovat se zvířaty a jejich mláďaty a to ,jak volně žijícími tak domácími. Na toto téma navážeme tématickým blokem o životě exotických zvířat a navštívíme ZOO.V květnu se budeme věnovat dalším změnám v přírodě, hlavně životu v trávě -hmyz,drobní živočichové.
Nebudeme opomíjet ani jarní tradice a svátky.V první jarní den již tradičně vyneseme "Morenu" a rozloučíme se tak se zimou,v dubnu se budeme věnovat velkému křesťanskému svátu - Velikonocím a na konci dubna si zařádíme s čarodějnicemi.V květnu nás čeká svátek matek,kdy nezapomeneme ani na babičky a navštívíme je v klubu seniorů.Květen bude věnován nejen přírodě, ale také obloze a tak trochu vesmíru.
Akce 2.3.2017 divadlo v MŠ "Můj medvěd Flora"
21.3.2017 vynášení "Moreny"
26.4.2017 výlet do ZOO
24.5.2017 "Mobilní planetárium v MŠ"
exkurse do Výzkumného ústavu včelařského na Dol- květen dle dohody
exkurse do truhlářké dílny LUGI -duben dle dohody
2.1.2017 12:38

leden, únor

Začátkem ledna bude ještě doznívat období vánoc,které bude končit svátkem Tří králů. Po tříkrálové koledě už se děti budou věnovat zimnímu počasí a všem charakteristickým znakům zimy.A to i v různých souvislostech, jako např.pomoc volně žijícím zvířatům a ptákům, oblékání v zimě, postupné prodlužování dne, pokusy se změnami skupenství vody apod.
V tomto odobí bude také věnována velká pozornost péči o zdraví.Děti si budou prohlubovat poznatky o lidském těle a o tom,co mu prospívá a škodí.
V únoru pak čeká děti masopusní období, kde se budou seznamovat s lidovými zvyky a tradicemi.

25.1.2017 přijede do MŠ divadlo s pohádkou o sněhurce
od 6.2.2017 začíná druhé pololetí plaveckého výcviku
28.11.2016 08:57

Advent

Příprava adventu začíná již na konci listopadu, kdy se ve třídách vyrábí adventní věnce a adventní kalendáře a v této době se také děti seznamují s významem slova advent.
První prosincové dny jsou pak věnovány Mikuláši,děti si připomínají legendu, vytváří figurky mikulášů,andělů a čertů, se kterými si pak hrají, ale i plní různé úkoly.Po návštěvě Mikuláše ve školce už začíná příprava vánoc. Děti jsou seznamovány se zvyky a tradicemi,tvoří dárky pro rodiče a do klubu seniorů,zdobí si jednotlivé třídy,zpívají se koledy a čtou verše s vánoční tematikou . Každá třída také pomůže s obnovou (případně s výrobou nových) figur do velkého betlému na školní zahradu.

5.12. - návštěva Mikuláše
13.12. - zpívání u betlému na školní zahradě
20.12 - divadlo v MŠ -"Vánoční cvonění"
21.12. - nadílka,návštěva z klubu seniorů, besídky

A pak už zbývá jen popřát krásné prožití vánoc!
8.9.2016 08:40

září,říjen,listopad

Září bude ve všech třídách adaptačním obdobím.Netýká se pouze nově příchozích dětí.I pro děti,které již MŠ navštěvovaly je září plné změn. Do tříd přišli noví kamarádi, děti jsou v jiné třídě a po dvou měsících volna i známá a zažitá pravidla se často nechce plnit.Samozřejmě se budeme snažit využívat pěkného počasí a být s dětmi co nejvíce venku a poskytnout tak dětem pocit volnosti, kterou prožívaly během prázdnin.
Koncem září a v říjnu už se pomalu bude vracet vše do normálních kolejí.Děti se budou dle věku a schopností seznamovat s místem kde žijí (okolí domova,okolí MŠ, zajímavosti města,historie).
Budou si také prohlubovat poznatky o přírodě, střídání ročních dob, charakteristické znaky podzimu ( barvy a dary podzimu,podzimní počasí, char. znaky babího léta,podzim na zahradě, na poli)
V listopadu se v tomto tématu bude pokračovat a přibude i příprava přirody na zimu (rostliny ,zvířata, odlet ptáků apod.)

Akce - od 12.9.2016 začíná plavecký výcvik pro nejstarší děti
- 3.11.2016 přijede do škoky divadlo s pásmem 4
klasických pohádek
2.5.2016 07:53

Co se u nás děje - květen, červen

Začátek května bude tradičně věnován maminkám a rodině. Děti si posílí povědomí o struktiře rodiny, budou se učit chápat různé role v rodině ,ale i v jiném společenství (např.ve třídě).Po skončení tohoto bloku se budeme věnovat přírodě. Děti se budou učit chápat proměny přírody vlivem ročních dob,budou poznávat různé rostliny, drobné živočichy a hmyz.
Budou si vytvářet povědomí o vlastní sounáležitosti s živou i neživou přírodou.Většina činností bude přenášena ven a bude probíhat vlastním pozorováním.
Starší děti se budou na svých polodenních výletech seznamovat i s nebližším okolím.

Akce - 11.5.2016 návštěva včelařského ústavu s přednáškou
- 26.5.2016 "Život dravců" přednáška s ukázkami dravých
ptáků a sov
-10.6.2016 spaní ve školce + výlet do Nelahozevse s edukačním programem
21.6.2016 "Hurá na prázdniny" zahradní slavnost s bohatým programem
23.2.2016 10:52

březen, duben

.3.
Březen bude věnován předjaří a změnám v probouzející se přírodě.Děti budou pozorovat první jarní květiny,změny u listnatých stromů a keřů.Budou si všímat počasí,které jistě přinese dny poměrně chladné a deštivé, ale snad i trochu teplejší. K loučení se zimou bude již tradičně patřit vynášení "Moreny".Konec března bude ve znamení Velikonoc,kde se děti budou seznamovat s tradicemi a jarními zvyky.
V dubnu se bude pokračovat s pozorováním jarní přírody. Děti se budou učit chápat proměny přírody vlivem ročního období, budou si všímat života ptactva (hnízdění,intenzivnější zpěv..),života volně žijících zvířat i zvířat exotických.
S dubnem se pak rozloučí čarodějnickým rejem.

18.3.2016 - vynášení "Moreny"
29.3.2016 - divadlo v MŠ "Hrnečku vař"

27.4.2016 - výlet do ZOO
14.1.2016 12:22

Co se u nás děje - leden,únor

Pokud počasí dovolí a ukáže se ta pravá zima, budou si děti prohlubovat povědomí o neustálých proměnách v přírodě a budou se seznamovat s charakteristickými znaky zimy.Budou si o zimě nejen vyprávět a hrát si zimní hry,ale budou mít i pokusy se skupenstvím vody apod.Budou se seznamovat i se zimními sporty a radovánkami.
Se zimním počasím souvisí i změna oblékání a péče o zdraví,a proto se budou děti věnovat i těmto tématům.
v únoru samozřejmě nezapomaneme na masotustní veselí a karneval.

akce - pokračování plaveckého výcviku i v druhém pololetí
- 12.2.návštěva divadla v Dlouhé představení "Myška z
z bříška" (pouze nejstarší děti)
- masopustní dína s výrobou klobouků
3.12.2015 10:43

Co se u nás děje - prosinec

Po skončení mikulášovského a čertovského veselí se děti budou naplno věnovat adventu.
Prostřednictvím integrovaného celku se seznámí s biblickým příběhem i s lidovými tradicemi a zvyky.Při přípravě vánoc budou aktivně rozvíjeny pracovní,výtvarné i hudební dovednosti.
Celým obdobím bude prostupovat snaha o posilování prosociálního chování a rozvoj povědomí o důležitých lidských hodnotách (úcta,sdílení,obdarovávání..).

Akce 8.12.2015 návštěva divadla Lampion - představení České
vánoce J:Lady
9.12.2015 Zpívání u betlému - slavnostní rozsvícení
17.12.2015 - vánoční besídky
18.12.2015 - setkání se seniory,+ divadelní představení
v MŠ "Vánoční hvězda" (hraje divadlo Krasohled)
8.10.2015 09:23

Co se u nás děje - říjen,listopad

V říjnu a listopadu se budou děti věnovat podzimu.Vlastním zkoumáním a pozorováním se budou seznamovat s podzimem a s jeho charakeristickými rysy.Budou si všímat počasí a barev,budou si hrát se všemi dary podzimu (ovoce,zelenina,různé přírodniny),budou se věnovat i přípravě přírody na zimu (odlet ptáků,zimní spáči..).Při hrách s přírodninami budou rozvíjet fantazii a tvořivost.

Akce - plavecký výcvik v Kralupech n.Vlt. každý týden
- divadlov MŠ - 22.10.2015 "O medvídcích"
- 12.11.2015 přijede do MŠ fotograf
O nás | Fotografie | Dokumenty | Jídelna | Aktuality | Kontakty | ©2009 - 2019 HoNzA