Mateřská škola Libčice nad Vltavou

Domů O nás Fotografie Dokumenty Jídelna Aktuality Kontakty

Aktuality

8.9.2020 08:45

Co se u nás děje září,říjen

Mateřská škola zahájila svou činnost v plném rozsahu,pouze s přísnějšími hygienickými pravidly.
Vzhledem k tomu,že většina dětí nastoupila opravdu po velmi dlouhé době je ve všech třídách adaptační režim.Tento režim vychází z konkrétního složení tříd.
Postupně se bude najíždět na běžný vzdělávací plán.Nové děti se budou seznamovat s prostředím MŠ,ty starší si budou prohlubovat poznatky o městě a případně nejbližším okolí.
I nadále bude velká pozornost věnována dění v přírodě.Děti si budou pozorováním a vlastními zkušenostmi prohlubovat poznatky o dění v přírodě - "Babí léto",sklizeň ovoce a zeleniny,odlet ptáků do teplých krajů.Pokud to počasí dovolí budeme se snažit být co nejvíce venku.

Akce - od 7.9. začíná plavecky kurs v Kralupech n.Vlt.,který je určen převážně pro nejstarší děti
30.6.2020 08:06

červenec,srpen

Vážení rodiče,
přejeme krásné prázdniny!!
Vzhledem k tomu,že děti přišly o všechny plánované akce,tak pokud situace dovolí rády Vás 1 září v 15.00h. přivítáme na akci "Hurá do škol".
Pozvání platí i pro děti,které ten den nastupují do ZŠ.
15.5.2020 08:56

Co se u nás děje květen,červen

25.5. se opět otevře mateřská škola.
Na děti se všichni moc těšíme i když realizovat hygienická opatření v tak velkém kolektivu nebude jednoduché.
Veškeré aktivity se budou organizovat tak,aby bylo možné větší část dne strávit venku v areálu MŠ.
S dětmi se budeme věnovat tedy hlavně dění v přírodě.Budeme si povídat a pozorovat život v trávě,děti se budou seznamovat se způsobem života,char.znaky a užitečnosti drobných živočichů a hmyzu.Budou se seznamovat i s různými rostlinami a květinami.Seznámí se s jejich názvy,významem pro člověka i s tím co potřebují k životu.
Vrátíme se i k domácím zvířátkům,protože na školním hřišti vznikla na zdi malá"farma".

Akce - veškeré akce budou zrušeny
11.2.2020 10:13

Co se u nás děje - březen,duben

Toto období bude věnováno předjaří a jaru.Děti si budou všímat změn v probouzející se přírodě,budou si všímat prvních příslibů jara (teplý vítr,pupeny na keřích ,první květiny ..)
Seznámí se také s jarními zvyky a tradicemi (vynášení Moreny,velikonoční tradice,čarodějnice).Hlavním cílem bude vnímat proměny v přírodě,ale i v náladách lidí.

Akce
18.3. divadlo v MŠ "Jarní barevná pohádka" přeloženo na červen
19.3. vynášení "Moreny"
25.3. výlet do ZOO- pravděpodobně bude zrušen
1.4. Divadlo v Dlouhé v MŠ -pohádka Kvak a Žbluňk

Vážení rodiče,moc prosíme vstupujte do MŠ pomocí svých čipů.
Samozřejmě chápeme,že se někdy čip zapomene nebo nestačí předat,ale mělo by to být vyjímečně.Po půl osmé se již s dětmi začíná pracovat a opravdu to ruší.
Děkujeme za pochopení
17.12.2019 09:45

Co se u nás děje -leden,únor

Na začátku ledna ještě budou doznívat vánoce,které definitivně skončí svátkem Tří králů.
Pokud se nám zima ukáže v celé své kráse,budeme se s dětmi věnovat přírodě v zimě,zimním sportům a radovánkám.Budeme tak prohlubovat povědomí o neustálých proměnách přírodního prostředí.V souvislosti s chladným počasím se budeme věnovat také zdraví,budeme si povídat o tom co tělu prospívá a škodí,budeme vytvářet a prohlubovat poznatky o lidském těle.
Únor bude věnován především masopustnímu veselí,karnevalu,ale i pohádkám.

Plavecký vycvik končí 27.1.2020.Od 3.2.2020 bude pokračovat až do června,ale je nutno opět své děti přihlásit.(Týká se především nejstarších dětí,mladšími dětmi bude pouze doplňován)

15.1.přijedou do školky záchranáři i s vozem zachranné služby s programem kde se děti seznámí s první pomocí -o zaplacení budeme žádat MěÚ
25.2. přijede do školky divadlo s Rytířskou pohádkou a budeme vybírat 60 Kč,-
13.2.karneval
6.11.2019 08:51

Co se u nás děje listopad,prosinec

V listopadu budou ještě doznívat činnosti spojené s podzimem a se změnami v přírodě.Hojně se budou využívat přírodniny-děti si budou rozvíjet poznávací schopnosti,představivost,fantazii i myšlenkové procesy. Opomíjena nebude ani hrubá a jemná motorika.Seznamovat se děti budou také s podzimními svátky- Svatý Martin,Dušičky..
Konec listopadu již bude věnován adventu.
Začátek prosince bude tradičně ve znamení Mikuláše a čerta a po návštěvě Mikuláše se opět vrátíme k adventu a přípravě vánoc.Děti budou seznámeny s biblickým příběhem,budou se seznamovat s vánočními tradicemi,vyzkoušejí si také některé ze zvyků našich předků.Vzhledem k tomu,že vánoce jsou především rodinnými svátky budeme se snažit také o rozvoj empatie,pocitu sounáležitosti a prosociálního chování.

Akce - pokračování v již probíhajícím plaveckém kursu
22.11.2019 divadlo Čert a Káča
5.12.2019 Mikuláš v MŠ
19.12.2019 vánoční besídky
20.12.2019 divadlo Zvířátka slaví vánoce
Od druhé adventní neděle bude na zahradě MŠ Betlém
22.8.2019 08:40

Co se u nás děje - září,říjen

V září přivítáme nové malé školáčky,pro které bude připraven adaptační režim.Vstup do školky je pro ně velkou změnou a často se neobejde bez slziček.Adaptovat se budou muset i děti ,které již do MŠ chodily,ale po prázdninách si budou muset zvyknout na určitý režim a pravidla.Na vytváření pravidel ve skupině se budou moci starší děti spolupodílet.
V tématických blocích se ještě budeme vracet k zážitkům z prázdnin a pak se budou děti seznamovat s okolím školky a budou si prohlubovat poznatky o městě.Budou se seznamovat se současností i s historií města.
Věříme,že ještě v září a říjnu bude hezké počasí a většinu činností bude možno přenášet ven, protože dalším tématem bude prohlubování poznatků o přírodě.Děti se budou všímat změn v přírodě,které přináší začínající podzim.Budou se seznamovat s podzimními plody,květinami,s charakteristickými znaky podzimního počasí.Ve všech činnostech si budou děti vytvářet povědomí o širším přírodním prostředí a budou si rozvíjet estetické vnímání,cítění a prožívání.
17.6.2019 10:44

co se u nás děje červenec,srpen

V provozu bude mateřská škola do 13.7.2019.Přihlášené děti budou rozděleny do tří tříd.Program bude zaměřen na letní hry na zahradě,případně vycházky k řece a do lesa.Děti budou pozorovat život v trávě.
V době uzavření pak budou probíhat opravy a údržba.
Po celoročním pobytu ve školce jsou i děti velmi unavené,pobyt v tak velkém kolektivu je náročný.Je to rušné prostředí,plné hluku, ve kterém se děti musí stále něčemu přizpůsobovat.Věřím,že školku mají rády,ale ten odpočinek opravdu potřebují,aby se, stejně jako učitelky, těšily na září.
Přejeme všem rodičům i dětem krásné léto plné zážitků a v září se opět na všechny moc těšíme.
24.4.2019 09:30

Co se u nás děje - květen,červen

Začátek května bude tradičně věnován rodině a svátku matek.Oslava mateřství a mateřské lásky dává příležitost věnovat se mezilidským vztahům a sounáležitosti s rodinou.
Od poloviny května se již budeme snažit přenášet činnosti co nejvíce ven.Děti budou pozorovat a zkoumat rostliny,budou si přibližovat cyklus jejich růstu,seznamovat se s jejich názvy a důležitostí pro člověka.Budou si všímat změn počasí -jak slunce hřeje,stoupá po obloze,prodlužuje se den.
Zaměří se na život v trávě,kde děti budou zkoumat nejen hmyz,ale i malé živočichy.Budou se seznamovat s různými ekosystémy.
S oslavou MDD bude opět posilován pocit sounáležitosti,tentokrát s kolektivem kamarádů a rozhlédneme se i po světě.Děti budou poznávat některé země a světadíly,budou se seznamovat s různými kulturami.

Akce
15.5. výlet na Dol s exkurzi ve včelařském ústavu
30.5. -písničkový pořad "Letem světem"
12.6. -mobilní planetárium
19.6. "Hura na prázdniny!"
14.6. spaní ve školce s výletem do Nelahozevse -pouze nejstarší děti


1.3.2019 09:14

březen,duben

I když březen ještě tak trochu patří k zimě,v přírodě se začínají dít změny,kterých si nelze nevšimnout.Proto celý březen a částečně i duben bude věnován těmto změnám. Využívat budeme především pozorování.Děti si budou všímat prvních příslibů jara a jarního počasí-teplý vítr,teplé sluneční paprsky ,déšť,první jarní květiny,pupeny na stromech a keřích,zpěv ptáků...Budou pozorovat vliv tepla a světla na rostliny,budou si povídat i o návratu stěhovavých ptáků.
Opomíjeny nebudou ani jarní zvyky a tradice.Od začátku března se děti budou připravovat na vynášení "Moreny" a zahánění zimy,velká pozornost bude věnována i nedůležitějším křesťanským svátkům Velikonocům.Děti se seznámí s příběhem o ukřižování,ale hlavně si budou užívat Velikonoc jako svátků jara.
K jaru patří i domácí zvířata a mláďata a podíváme se i na jejich exotické kamarády.Děti se seznámí se životem zvířat jejich užitkem a charakteristickými znaky.

Akce 19.3.divadlo "Hastrmánkovo jaro"
21.3. vynášení "Moreny"
3.4. výlet do ZOO
25.4. den otevřených dveří
17.12.2018 10:46

Co se u nás děje leden,únor

Začátek ledna je vždy ještě ve znamení vánoc,děti vypráví a vzpomínají.Toto téma je definitivně zakončeno "příchodem tří králů".
Leden je věnován lidskému tělu a zdraví.Děti si upevňují poznatky o svém těle,o tom co tělu prospívá a co škodí.
Dalším tématem během ledna a února bude zima.Děti budou pozorovat přírodu a její proměny,budou si všímat char.znaků zimního počasí.Budou pozorovat stromy a keře,budou se snažit uvědomovat vliv zimního období na život rostlin,zvěře a ptáků.
Pozornost bude věnována také významu pomoci člověka(vycházky ke krmelcům,sypání ptákům ap.).
V únoru se děti budou seznamovat s lidovými tradicemi a zvyky.Masopust bude sloužit nejen ke karnevalovému veselí,ale i k rozvoji spoluprožívání a spolupráce.

Akce 17.1.2019 přijedou záchranáři s edukačním programem "Krvinka" -nejstarší děti
14.2.2019 Sdružení "Merlin" s ukázkou živé lišky
23.10.2018 11:21

Co se u nás děje listopad,prosinec

Začátek listopadu vždy patří podzimním svátkům Hallowennu a Památce zesnulých.Jinak bude v listopadu dokončováno téma podzimu,děti si budou všímat všech změn souvisejících s přípravou přírody na zimu a budou si tak prohlubovat poznatky o přírodě.Samozřejmě nezapomeneme ani na další podzimní svátek sv.Martina.
Prosinec je obdobím radostného těšení a po návštěvě Mikuláše se všechny třídy budou věnovat přípravám vánoc.Toto období je velmi vhodné pro prohlubování pocitů sounáležitosti a empatie.

Akce
13.11. divadlo v MŠ "Krakonošovo spadané listí"
5.12. Mikuláš
20.12. divadlo v MŠ "Adventní kalendář"
20.12. vánoční besídky

od první adventní neděle bude stát na zahradě MŠ opět betlém
5.10.2018 11:51

Co se u nás děje - září,říjen

Stejně jako každé září bylo i to letošní především ve znamení adaptace.Pro nově příchozí dětí platil a bude platit ještě v následujících měsících adaptační režim,při kterém si děti postupně zvykají na větší kolektiv dětí a na cizí dospělé.
S adaptací pak úzce souvisí seznámení se se všemi prostorami školky,jejího nejbližšího okolí a u starších dětí s městem.
Většinou až v říjnu se děti začínají všímat změn v přírodě.
Změny hledají v zahradách,na poli i ve volné přírodě.
Zaměřují se na dary podzimu - ovoce,zeleninu.Seznamují se s jejich názvy i využitím.
Všímají si také barev a proměny počasí.
Vzhledem k teplým dnům se seznamují s pojmem "babí léto",pozorují pavoučí vlákna a budou si vyprávět nejen o přípravě pavoučků a hmyzu na zimu,ale i o přípravách na zimu zvěře obecně.

Akce - divadlo v MŠ "-Podzimní dračí pohádka" - 16.10.2018
Od 10.9.2019 plavecký výcvik pro nejstarší děti
11.5.2018 11:28

Květen červen

V květnu a červnu se již budeme snažit přenášet co nejvíce činností ven.Děti budou pozorovat změny v přírodě,budou zkoumat život hmyzu a drobných živočichů,seznámí se s různými druhy ptáků a rostlin,budou se seznamovat s různými druhy ekosystémů a vytvářet si povědomí o vlastní sounáležitosti s přírodou.V květnu neopomeneme svátek matek,kde si děti připomenou strukturu a význam rodiny. V souvislosti s oslavou MDD se děti budou věnovat i okolnímu světu,budou si prohlubovat povědomí o existenci různých národností a kultur.

Akce
17.5. výlet do Výzkumného ústavu včelařského na Dol
23.5. recyklohraní - nejstarší děti
24.5. ukázky dravých ptáků a sov
21.6. pasování na školáky
22.6. výlet do Nelahozevse a spaní ve školce
26.6. "Hurá na prázdniny"
26.6. divadlo "Kvak a Žbluňk" - herci divadla v Dlouhé
26.2.2018 07:44

březen,duben

Březen již bude věnován předjaří a příchodu jara i když je to měsíc,který ještě trochu k zimě patří.Se všemi těmito znaky (jara,ale i nevzdávající se zimy) se budeme s dětmi seznamovat a budeme se všímat změn v probouzející se přírodě.Patří k tomu první květiny,pučení stromů a keřů,návrat některých ptáků apod.
Přelom března a dubna bude ve znamení jarních svátků - velikonoc.Spolu s těmito svátky si děti zopakují a upevní poznatky o domácích zvířatech a jejich mláďatech.
Pak na chvíli opustíme naši přírodu a budeme se věnovat exotickým zvířatům.Na konci dubna se zase vrátíme k nám a oslavíme svátek "čarodějnic".

Akce
pokračování plaveckého výcviku
-21.3.2018 "Morena"
-22.3.2018 divadlo v MŠ "Birlibán"
v dubnu výlet do ZOO ( datum bude upřesněno)
4.1.2018 09:46

leden, únor

Počátkem ledna ještě doznívají zážitky z vánoc.Děti se ke svátkům vracejí v rozhovorech,písních i výtvarných činostech.Toto období je pak uzavřeno svátkem Tří králů.
V další části ledna se budou děti v jednotlivých třídách věnovat především tématu zdraví a lidského těla, budou rozšiřovat své poznatky o lidském těle a o tom co mu prospívá a co škodí.
Dle vývoje počasí se budou děti všímat i char.znaků zimního počasí,změnám skupenství vody,teplotám,postupnému prodlužování dne, život volně žijících zvířat a ptáků v zimě apod.
Na téma lidského těla se v únoru naváže oblekáním a masopustním veselím.Snahou bude uvědomit si oblékání v souvislosti se zdravím a osobní pohodou, případně oblékéní s určitými příležitostmi (masky,kroje..)

Akce "Šifra mistra Braila" edukační program o životě se zrakovým postižením
10.11.2017 09:29

listopad,prosinec

Začátek listopadu je věnován helloweeským slavám a také památce zesnulých.Děti se seznamují s tradicí i významem těchto svátků.Také další část měsíce patří podzimnímu svátku,a to sv.Martinovi.Děti se seznamují s pověstí a vyrábí lampiony.
Stále se ve všech třídách pozurují změny v přírodě a děti si tak upevňují své poznatky o její proměnlivosti.
Konec listopadu a celý prosinec už je ve znamení adventu a příprav na vánoce.Vánoční tvoření,povídání i hraní je na chvíli přerušeno návštěvou Mikuláše, který děti motivuje k čertovskému řádění,ale po jeho odchodu už bude příprava oslav vánoc v plném proudu.

3.11. Helloweenská pohádka - divalo v MŠ
28.11. Pohádky pana Pohádky - divadlo v MŠ
3.12. rozsvícení Betlému (letos bez programu a účasti dětí)
5.12. návštěva Mikuláše
20.12.vánoční besídky
20.12.zpívání v evangelickém kostele se seniory
21.12. O tom co se možná stalo -divadlo v MŠ
6.9.2017 12:11

Září,říjen

Začátek školního roku je vždy ve znamení adaptace.Pro nově příchozí děti je vstup do MŠ velká změna,která se někdy neobejde bez slziček. Ale i děti,které do školky už chodily si většinou musí zvykat na nové prostředí a nové kamarády.
Děti se tedy především seznamují s prostředím školky,jejím nejbližším okolím, s městem ve kterém žijí, a to jak s jeho současností tak s historii.V jednotlivých třídách se snaží o utváření pravidel chování v dané skupině.
Později se budou již děti věnovat změnám v přírodě.Budou sledovat charakteristické znaky podzimu v zahradách, na poli i ve volné přírodě - barvy,dary podzimní přírody, podzimní počasí.

Akce - od 18.9.2017 začínají opět nestarší děti jezdit na plavecký výcvik
15.5.2017 14:09

Co se u nás děje - červen

Červen začíná oslavou svátku dětí. 1.6. proběhne zábavné dopoledne se soutěžemi.V souvislosti S MDD si budou děti vyprávět i o dětech a lidech v jiných částech země a seznámí se s existencí jiných kultur.V dalších týdnech se budou děti věnovat různým ekosystémům (pole,les,zahrada,louka..)Většina činností se bude přenášet ven a bude se využívat především vlastního pozorování.
Na konci června nás čeká loučení s předškoláky,pro které bude jako každý rok připraveno spaní ve školce s výletem do Nelahozevse a pasování na školáky.
Úplným rozloučením se školním rokem pak bude zahradní slavnost "Hurá na prázdniny".
Věříme,že si děti během prázdnin od školky odpočinou a v září se na ni budou zase těšit.

Akce 6.6.2017 - výlet na Dol do včelařského ústavu
13.6.a 14.6. - pasování na školáky
16.6.-spaní ve školce
21.6. -"Hurá na prázdniny"
6.3.2017 09:18

Co se u nás děje - březen, duben, květen

Nástup předjaří a jara je v přírodě plný změn a těm se v březnu,dubnu a květnu budeme věnovat.
Děti budou pozorováním objevovat neustálé změny v přírodě a vlastními pokusy si budou některé věci ověřovat (vznik rostliny ze semínka,co potřebuje rostlina k životu apod.)Začne se prvními květinami,oteplováním a vůní jara,pak přijde na řadu návrat stěhovavých ptáků,stavění hnízd a jejich zpěv.Dalším symbolem tohoto období jsou mláďata. Děti se budou seznamovat se zvířaty a jejich mláďaty a to ,jak volně žijícími tak domácími. Na toto téma navážeme tématickým blokem o životě exotických zvířat a navštívíme ZOO.V květnu se budeme věnovat dalším změnám v přírodě, hlavně životu v trávě -hmyz,drobní živočichové.
Nebudeme opomíjet ani jarní tradice a svátky.V první jarní den již tradičně vyneseme "Morenu" a rozloučíme se tak se zimou,v dubnu se budeme věnovat velkému křesťanskému svátu - Velikonocím a na konci dubna si zařádíme s čarodějnicemi.V květnu nás čeká svátek matek,kdy nezapomeneme ani na babičky a navštívíme je v klubu seniorů.Květen bude věnován nejen přírodě, ale také obloze a tak trochu vesmíru.
Akce 2.3.2017 divadlo v MŠ "Můj medvěd Flora"
21.3.2017 vynášení "Moreny"
26.4.2017 výlet do ZOO
24.5.2017 "Mobilní planetárium v MŠ"
exkurse do Výzkumného ústavu včelařského na Dol- květen dle dohody
exkurse do truhlářké dílny LUGI -duben dle dohody
O nás | Fotografie | Dokumenty | Jídelna | Aktuality | Kontakty | Prohlášení o přístupnosti | ©2009 - 2020 HoNzA