Domů O nás Fotografie Dokumenty Jídelna Aktuality Kontakty

Aktuality

11.5.2018 11:28

Květen červen

V květnu a červnu se již budeme snažit přenášet co nejvíce činností ven.Děti budou pozorovat změny v přírodě,budou zkoumat život hmyzu a drobných živočichů,seznámí se s různými druhy ptáků a rostlin,budou se seznamovat s různými druhy ekosystémů a vytvářet si povědomí o vlastní sounáležitosti s přírodou.V květnu neopomeneme svátek matek,kde si děti připomenou strukturu a význam rodiny. V souvislosti s oslavou MDD se děti budou věnovat i okolnímu světu,budou si prohlubovat povědomí o existenci různých národností a kultur.

Akce
17.5. výlet do Výzkumného ústavu včelařského na Dol
23.5. recyklohraní - nejstarší děti
24.5. ukázky dravých ptáků a sov
21.6. pasování na školáky
22.6. výlet do Nelahozevse a spaní ve školce
26.6. "Hurá na prázdniny"
26.6. divadlo "Kvak a Žbluňk" - herci divadla v Dlouhé
26.2.2018 07:44

březen,duben

Březen již bude věnován předjaří a příchodu jara i když je to měsíc,který ještě trochu k zimě patří.Se všemi těmito znaky (jara,ale i nevzdávající se zimy) se budeme s dětmi seznamovat a budeme se všímat změn v probouzející se přírodě.Patří k tomu první květiny,pučení stromů a keřů,návrat některých ptáků apod.
Přelom března a dubna bude ve znamení jarních svátků - velikonoc.Spolu s těmito svátky si děti zopakují a upevní poznatky o domácích zvířatech a jejich mláďatech.
Pak na chvíli opustíme naši přírodu a budeme se věnovat exotickým zvířatům.Na konci dubna se zase vrátíme k nám a oslavíme svátek "čarodějnic".

Akce
pokračování plaveckého výcviku
-21.3.2018 "Morena"
-22.3.2018 divadlo v MŠ "Birlibán"
v dubnu výlet do ZOO ( datum bude upřesněno)
4.1.2018 09:46

leden, únor

Počátkem ledna ještě doznívají zážitky z vánoc.Děti se ke svátkům vracejí v rozhovorech,písních i výtvarných činostech.Toto období je pak uzavřeno svátkem Tří králů.
V další části ledna se budou děti v jednotlivých třídách věnovat především tématu zdraví a lidského těla, budou rozšiřovat své poznatky o lidském těle a o tom co mu prospívá a co škodí.
Dle vývoje počasí se budou děti všímat i char.znaků zimního počasí,změnám skupenství vody,teplotám,postupnému prodlužování dne, život volně žijících zvířat a ptáků v zimě apod.
Na téma lidského těla se v únoru naváže oblekáním a masopustním veselím.Snahou bude uvědomit si oblékání v souvislosti se zdravím a osobní pohodou, případně oblékéní s určitými příležitostmi (masky,kroje..)

Akce "Šifra mistra Braila" edukační program o životě se zrakovým postižením
10.11.2017 09:29

listopad,prosinec

Začátek listopadu je věnován helloweeským slavám a také památce zesnulých.Děti se seznamují s tradicí i významem těchto svátků.Také další část měsíce patří podzimnímu svátku,a to sv.Martinovi.Děti se seznamují s pověstí a vyrábí lampiony.
Stále se ve všech třídách pozurují změny v přírodě a děti si tak upevňují své poznatky o její proměnlivosti.
Konec listopadu a celý prosinec už je ve znamení adventu a příprav na vánoce.Vánoční tvoření,povídání i hraní je na chvíli přerušeno návštěvou Mikuláše, který děti motivuje k čertovskému řádění,ale po jeho odchodu už bude příprava oslav vánoc v plném proudu.

3.11. Helloweenská pohádka - divalo v MŠ
28.11. Pohádky pana Pohádky - divadlo v MŠ
3.12. rozsvícení Betlému (letos bez programu a účasti dětí)
5.12. návštěva Mikuláše
20.12.vánoční besídky
20.12.zpívání v evangelickém kostele se seniory
21.12. O tom co se možná stalo -divadlo v MŠ
6.9.2017 12:11

Září,říjen

Začátek školního roku je vždy ve znamení adaptace.Pro nově příchozí děti je vstup do MŠ velká změna,která se někdy neobejde bez slziček. Ale i děti,které do školky už chodily si většinou musí zvykat na nové prostředí a nové kamarády.
Děti se tedy především seznamují s prostředím školky,jejím nejbližším okolím, s městem ve kterém žijí, a to jak s jeho současností tak s historii.V jednotlivých třídách se snaží o utváření pravidel chování v dané skupině.
Později se budou již děti věnovat změnám v přírodě.Budou sledovat charakteristické znaky podzimu v zahradách, na poli i ve volné přírodě - barvy,dary podzimní přírody, podzimní počasí.

Akce - od 18.9.2017 začínají opět nestarší děti jezdit na plavecký výcvik
15.5.2017 14:09

Co se u nás děje - červen

Červen začíná oslavou svátku dětí. 1.6. proběhne zábavné dopoledne se soutěžemi.V souvislosti S MDD si budou děti vyprávět i o dětech a lidech v jiných částech země a seznámí se s existencí jiných kultur.V dalších týdnech se budou děti věnovat různým ekosystémům (pole,les,zahrada,louka..)Většina činností se bude přenášet ven a bude se využívat především vlastního pozorování.
Na konci června nás čeká loučení s předškoláky,pro které bude jako každý rok připraveno spaní ve školce s výletem do Nelahozevse a pasování na školáky.
Úplným rozloučením se školním rokem pak bude zahradní slavnost "Hurá na prázdniny".
Věříme,že si děti během prázdnin od školky odpočinou a v září se na ni budou zase těšit.

Akce 6.6.2017 - výlet na Dol do včelařského ústavu
13.6.a 14.6. - pasování na školáky
16.6.-spaní ve školce
21.6. -"Hurá na prázdniny"
6.3.2017 09:18

Co se u nás děje - březen, duben, květen

Nástup předjaří a jara je v přírodě plný změn a těm se v březnu,dubnu a květnu budeme věnovat.
Děti budou pozorováním objevovat neustálé změny v přírodě a vlastními pokusy si budou některé věci ověřovat (vznik rostliny ze semínka,co potřebuje rostlina k životu apod.)Začne se prvními květinami,oteplováním a vůní jara,pak přijde na řadu návrat stěhovavých ptáků,stavění hnízd a jejich zpěv.Dalším symbolem tohoto období jsou mláďata. Děti se budou seznamovat se zvířaty a jejich mláďaty a to ,jak volně žijícími tak domácími. Na toto téma navážeme tématickým blokem o životě exotických zvířat a navštívíme ZOO.V květnu se budeme věnovat dalším změnám v přírodě, hlavně životu v trávě -hmyz,drobní živočichové.
Nebudeme opomíjet ani jarní tradice a svátky.V první jarní den již tradičně vyneseme "Morenu" a rozloučíme se tak se zimou,v dubnu se budeme věnovat velkému křesťanskému svátu - Velikonocím a na konci dubna si zařádíme s čarodějnicemi.V květnu nás čeká svátek matek,kdy nezapomeneme ani na babičky a navštívíme je v klubu seniorů.Květen bude věnován nejen přírodě, ale také obloze a tak trochu vesmíru.
Akce 2.3.2017 divadlo v MŠ "Můj medvěd Flora"
21.3.2017 vynášení "Moreny"
26.4.2017 výlet do ZOO
24.5.2017 "Mobilní planetárium v MŠ"
exkurse do Výzkumného ústavu včelařského na Dol- květen dle dohody
exkurse do truhlářké dílny LUGI -duben dle dohody
2.1.2017 12:38

leden, únor

Začátkem ledna bude ještě doznívat období vánoc,které bude končit svátkem Tří králů. Po tříkrálové koledě už se děti budou věnovat zimnímu počasí a všem charakteristickým znakům zimy.A to i v různých souvislostech, jako např.pomoc volně žijícím zvířatům a ptákům, oblékání v zimě, postupné prodlužování dne, pokusy se změnami skupenství vody apod.
V tomto odobí bude také věnována velká pozornost péči o zdraví.Děti si budou prohlubovat poznatky o lidském těle a o tom,co mu prospívá a škodí.
V únoru pak čeká děti masopusní období, kde se budou seznamovat s lidovými zvyky a tradicemi.

25.1.2017 přijede do MŠ divadlo s pohádkou o sněhurce
od 6.2.2017 začíná druhé pololetí plaveckého výcviku
28.11.2016 08:57

Advent

Příprava adventu začíná již na konci listopadu, kdy se ve třídách vyrábí adventní věnce a adventní kalendáře a v této době se také děti seznamují s významem slova advent.
První prosincové dny jsou pak věnovány Mikuláši,děti si připomínají legendu, vytváří figurky mikulášů,andělů a čertů, se kterými si pak hrají, ale i plní různé úkoly.Po návštěvě Mikuláše ve školce už začíná příprava vánoc. Děti jsou seznamovány se zvyky a tradicemi,tvoří dárky pro rodiče a do klubu seniorů,zdobí si jednotlivé třídy,zpívají se koledy a čtou verše s vánoční tematikou . Každá třída také pomůže s obnovou (případně s výrobou nových) figur do velkého betlému na školní zahradu.

5.12. - návštěva Mikuláše
13.12. - zpívání u betlému na školní zahradě
20.12 - divadlo v MŠ -"Vánoční cvonění"
21.12. - nadílka,návštěva z klubu seniorů, besídky

A pak už zbývá jen popřát krásné prožití vánoc!
8.9.2016 08:40

září,říjen,listopad

Září bude ve všech třídách adaptačním obdobím.Netýká se pouze nově příchozích dětí.I pro děti,které již MŠ navštěvovaly je září plné změn. Do tříd přišli noví kamarádi, děti jsou v jiné třídě a po dvou měsících volna i známá a zažitá pravidla se často nechce plnit.Samozřejmě se budeme snažit využívat pěkného počasí a být s dětmi co nejvíce venku a poskytnout tak dětem pocit volnosti, kterou prožívaly během prázdnin.
Koncem září a v říjnu už se pomalu bude vracet vše do normálních kolejí.Děti se budou dle věku a schopností seznamovat s místem kde žijí (okolí domova,okolí MŠ, zajímavosti města,historie).
Budou si také prohlubovat poznatky o přírodě, střídání ročních dob, charakteristické znaky podzimu ( barvy a dary podzimu,podzimní počasí, char. znaky babího léta,podzim na zahradě, na poli)
V listopadu se v tomto tématu bude pokračovat a přibude i příprava přirody na zimu (rostliny ,zvířata, odlet ptáků apod.)

Akce - od 12.9.2016 začíná plavecký výcvik pro nejstarší děti
- 3.11.2016 přijede do škoky divadlo s pásmem 4
klasických pohádek
2.5.2016 07:53

Co se u nás děje - květen, červen

Začátek května bude tradičně věnován maminkám a rodině. Děti si posílí povědomí o struktiře rodiny, budou se učit chápat různé role v rodině ,ale i v jiném společenství (např.ve třídě).Po skončení tohoto bloku se budeme věnovat přírodě. Děti se budou učit chápat proměny přírody vlivem ročních dob,budou poznávat různé rostliny, drobné živočichy a hmyz.
Budou si vytvářet povědomí o vlastní sounáležitosti s živou i neživou přírodou.Většina činností bude přenášena ven a bude probíhat vlastním pozorováním.
Starší děti se budou na svých polodenních výletech seznamovat i s nebližším okolím.

Akce - 11.5.2016 návštěva včelařského ústavu s přednáškou
- 26.5.2016 "Život dravců" přednáška s ukázkami dravých
ptáků a sov
-10.6.2016 spaní ve školce + výlet do Nelahozevse s edukačním programem
21.6.2016 "Hurá na prázdniny" zahradní slavnost s bohatým programem
23.2.2016 10:52

březen, duben

.3.
Březen bude věnován předjaří a změnám v probouzející se přírodě.Děti budou pozorovat první jarní květiny,změny u listnatých stromů a keřů.Budou si všímat počasí,které jistě přinese dny poměrně chladné a deštivé, ale snad i trochu teplejší. K loučení se zimou bude již tradičně patřit vynášení "Moreny".Konec března bude ve znamení Velikonoc,kde se děti budou seznamovat s tradicemi a jarními zvyky.
V dubnu se bude pokračovat s pozorováním jarní přírody. Děti se budou učit chápat proměny přírody vlivem ročního období, budou si všímat života ptactva (hnízdění,intenzivnější zpěv..),života volně žijících zvířat i zvířat exotických.
S dubnem se pak rozloučí čarodějnickým rejem.

18.3.2016 - vynášení "Moreny"
29.3.2016 - divadlo v MŠ "Hrnečku vař"

27.4.2016 - výlet do ZOO
14.1.2016 12:22

Co se u nás děje - leden,únor

Pokud počasí dovolí a ukáže se ta pravá zima, budou si děti prohlubovat povědomí o neustálých proměnách v přírodě a budou se seznamovat s charakteristickými znaky zimy.Budou si o zimě nejen vyprávět a hrát si zimní hry,ale budou mít i pokusy se skupenstvím vody apod.Budou se seznamovat i se zimními sporty a radovánkami.
Se zimním počasím souvisí i změna oblékání a péče o zdraví,a proto se budou děti věnovat i těmto tématům.
v únoru samozřejmě nezapomaneme na masotustní veselí a karneval.

akce - pokračování plaveckého výcviku i v druhém pololetí
- 12.2.návštěva divadla v Dlouhé představení "Myška z
z bříška" (pouze nejstarší děti)
- masopustní dína s výrobou klobouků
3.12.2015 10:43

Co se u nás děje - prosinec

Po skončení mikulášovského a čertovského veselí se děti budou naplno věnovat adventu.
Prostřednictvím integrovaného celku se seznámí s biblickým příběhem i s lidovými tradicemi a zvyky.Při přípravě vánoc budou aktivně rozvíjeny pracovní,výtvarné i hudební dovednosti.
Celým obdobím bude prostupovat snaha o posilování prosociálního chování a rozvoj povědomí o důležitých lidských hodnotách (úcta,sdílení,obdarovávání..).

Akce 8.12.2015 návštěva divadla Lampion - představení České
vánoce J:Lady
9.12.2015 Zpívání u betlému - slavnostní rozsvícení
17.12.2015 - vánoční besídky
18.12.2015 - setkání se seniory,+ divadelní představení
v MŠ "Vánoční hvězda" (hraje divadlo Krasohled)
8.10.2015 09:23

Co se u nás děje - říjen,listopad

V říjnu a listopadu se budou děti věnovat podzimu.Vlastním zkoumáním a pozorováním se budou seznamovat s podzimem a s jeho charakeristickými rysy.Budou si všímat počasí a barev,budou si hrát se všemi dary podzimu (ovoce,zelenina,různé přírodniny),budou se věnovat i přípravě přírody na zimu (odlet ptáků,zimní spáči..).Při hrách s přírodninami budou rozvíjet fantazii a tvořivost.

Akce - plavecký výcvik v Kralupech n.Vlt. každý týden
- divadlov MŠ - 22.10.2015 "O medvídcích"
- 12.11.2015 přijede do MŠ fotograf
24.8.2015 13:49

Co se u nás děje - září

Září je období adaptace, a to nejen pro nově příchozí děti.
Do každé třídy přibudou noví kamarádi,je trochu jiné prostředí a mnohdy nová paní učitelka.
Ve všech třídách se proto budou především tvořít pravidla soužití,na kterých se již mohou podílet i samy děti.Pravidla budou vycházeti z charakteru jednotlivých tříd.Děti se budou seznamovat s prostředím školky a ty starší s jejím nejbližším okolím, případně i s celým městem.
Jinak se v činnostech budeme vracet k prožitkům z prázdnin a pozorovat i jisté změny v přírodě,právě oproti létu.
19.5.2015 11:31

Co se u nás děje - červen

Věříme,že červen dopřeje hezké počasí a veškeré činosti se budou moci přenášet ven.
Začátek června bude ve znamení oslav MDD a přitom se děti seznámí s okolním světem (život a kultura v jiných zemích).
Pak už se budeme snažit věnovat jen zkoumání přírody a samozřejmě v přírodě co nejvíce pobývat.Děti absovují i několik krátkých výletů do okolí,aby se seznámily nejen s okolním přírodním prostředím, ale i s historií našeho kraje. Nejstarší děti čeká rozloučení se školkou.

Akce: 4.6. veselé zpívání s Lídou Helligerovou - "Na farmě"
12.6. spaní ve školce s výletem do Nelahozevse,kde
bude pro děti i hra a dílna na téma život šlechty
22.6.,23.6. "Pasování na školáky"
24.6. "Hurá na prázdniny" - tentokrát s vystoupení
V.Strassera "Duhové bubliny"

Všem dětem i rodičům přejeme krásné prázdniny!
9.4.2015 10:52

Co se u nás děje - duben,květen

Začátek dubna je věnován velikonocům,děti se budoou seznamovat se zvyky,tradicemi a při vyrobě velokonočních předmětů budou rozvíjet svou fantazii a tvořivost.
Během celého měsíce si děti budou prohlubovat poznatky o jarní přírodě (změny v přírodě,změny počasí,teplot - vliv na růst rostlin,cyklus růstu rostlin - pozorování a pokusy).
V týdnu kdy se uskuteční výlet do ZOO se dětí seznámí s některými exotickými zvířaty.Na konci dubna si při seznámení s další lidovou tradicí zařází při hře na "čarodějnice".
První polovina května bude věnována dnu matek a rodině vůbec.Pak bude pokračovat prohlubování poznatků o přírodě,děti se budou seznamovat s různými druhy rostli,zvířat a hmyzu.

Akce: 15.4.2015 -výlet do ZOO Praha
20.4.-24.4.2015 - školka v přírodě - tentokrát "na indiánské stezce"
v květnu (termín bude ještě upřesněn) - exkurze do výzkumného ústavu včelařského na Dol
24.2.2015 09:56

Co se u nás děje - březen

Březen již bude věnován předjaří i když tento měsíc ještě tak trochu patří zimě.Děti budou pozorovat v přírodě první jarní květiny,budou si všímat prodlužujícího se dne,budou si vyprávět oživotě ptactva,které u nás přezimuje i o návratu stěhovavých ptáků.Zimu se pak definitivně pokusí děti zahnat vynesením "Moreny".
Od března se také všechny třídy naplno zapojí do recyklohraní.Jedná se o recyklační program pod záštitou MŠMT České republiky a cílem je prohloubit znalosti dětí v oblasti třídění a recyklace odpadů.
Pokud nevíte co s elektrospotřebiči co už dosloužily, doneste je do školky.Za každý kilogram tohoto odpadu budou školce připsány body,které se pak promění na pomůcky a hračky.

Akce: 20.3.2015 - vynášení "Moreny"
26.3.2015 - Dlouhý,Široký a Bystrozraký - hrají herci divadla v Dlouhé.
12.1.2015 10:39

Co se u nás děje leden - únor

Začátek ledna bude ještě věnován vánocům a svátku Třech králů.
Pak si nejstarší děti budou hrát na školu a budou se snažit připravit na zápis do ZŠ.Mladší děti se budou věnovat vztahům v rodině a pak již bude následovat delší tématický celek "Jak být zdravý".Děti si v něm budou prohlubovat poznatky o lidském těle a o tom co mu prospívá a škodí (včetně stravovacích návyků a oblékání).S tím pak úzce souvisí i navazující téma a to "Příroda v zimně",kde děti budou získávat povědomí o přírodním prostředí v jeho neustálých proměnách a v souvislosti s činnostmi lidí.(zimní sporty,otužování,zimní radovánky,zkoumání skupennství vody,pomoc člověka zvířatům v zimě apod.)

Plavání bude ukončeno 26.1.2015 a z důvodů rekonstrukce bazénu v druhém pololetí pokračovat nebude.


Masopustní výtvarná dílna se uskuteční v úterý 17.2.2015 od 15.00 hod. v MŠ
O nás | Fotografie | Dokumenty | Jídelna | Aktuality | Kontakty | ©2009 - 2018 HoNzA