Domů O nás Fotografie Dokumenty Jídelna Aktuality Kontakty

Aktuality z kuchyně

2.9.2019 kancelář ŠJ od 9 hod.

V pondělí 2.9.2019 budu k dispozici v kanceláři od 9.00 hod.
Děkuji za pochopení. Marta Štrosová, vedoucí ŠJ

Publikováno 29.8.2019 17:13

PŘÍSTUPOVÝ ČIP PRO RODIČE NOVÝCH ŽÁKŮ

Vážení rodiče,
v naší mateřské škole je zaveden elektronický čipový přístupový systém z důvodu zvýšení bezpečnosti žáků a ochrany majetku.
Aktivní rodičovský čip umožňuje zákonným zástupcům žáků vstup do školy ve všední dny v době od 6:30 do 17:00 hod.

Své čipy si vyzvedněte v prvním zářijovém týdnu v n.u. termíny v kanceláři u vedoucí školní jídelny v zadní budově MŠ. Vratná záloha za čip je 120,-Kč. Prosím o připravení přesné částky k zaplacení. Děkuji.
Více informací o pravidlech vydání a používání čipu naleznete na nástěnkách v MŠ a na webu školky.

Termíny pro vyzvednutí čipu:
Pondělí 2.9.2019 9 -10 hod.
Út 3.9., St 4.9., Čt 5.9.2019 8 - 10 hod.

Marta Štrosová
vedoucí školní jídelny

Publikováno 26.8.2019 10:30

PŘÍSTUP K ÚČTU ŽÁKA

Od září 2017 nabízí naše MŠ rodičům (zákonným zástupcům) možnost přístupu k účtu žáka přes webové rozhraní. Můžete zde sledovat prováděné transakce týkající se účtu Vašeho dítěte vedeného v MŠ (došlé platby, účtované školné, stravné, převody mezi žáky/sourozenci, konečný zůstatek).

Jak postupovat v případě zájmu o zpřístupnění údajů?
1. Zaregistrujte svůj e-mail (jednu adresu na žáka) písemně ve třídě u paní učitelky. Stejná e-mailová adresa může být použita u sourozenců. Vedoucí školní jídelny přiřadí tuto jednu konkrétní adresu k příslušnému žákovi.
2. Zadejte do prohlížeče adresu skolka.libcice.cz/stavuctu a kliknete na odkaz "Jsem tu poprvé a nemám přihlašovací údaje" a vepište zaregistrovaný e-mail. Do Vaší e-mailové schránky Vám budou zaslány přístupové údaje.
3. Po opětovném přihlášení na adrese skolka.libcice.cz/stavuctu a vepsání (heslo nekopírujte!) zaslaných přístupových údajů se Vám zobrazí karta resp. karty žáků (sourozenců).

Marta Štrosová ´
vedoucí školní jídelny

Publikováno 29.8.2017 15:31

CENÍK A PLATBA ŠKOLNÉHO A STRAVNÉHO

CENÍK STRAVNÉHO
svačina 8,- Kč
oběd 20,- Kč
odpo svačina 8,- Kč
Cena celodenního jídla včetně pití je 36-Kč.

Předpis stravného na daný měsíc se počítá v jeho plné výši. Konečné vyúčtování probíhá na konci měsíce na základě skutečné docházky dítěte do školky s ohledem na omluvy absencí u třídních učitelek.

CENÍK ŠKOLNÉHO
600,-Kč/měsíc (1.a2.ročník MŠ)
0,-Kč (3.ročník MŠ+děti s odkladem PŠD)

Výše školného činí 600,-Kč měsíčně. V případě, že je docházka dítěte v daném měsíci nulová (dítě nenavštíví MŠ ani jeden den), snižuje se školné za tento měsíc na polovinu (300,-Kč).
V posledním ročníku MŠ se děti vzdělávají bezúplatně, nehradí školné. Totéž platí pro děti, kterým byl povolen
odklad povinné školní docházky.

Stravné i školné se platí od 1. do 15. dne aktuálního měsíce.

PLATBU JE MOŽNÉ PROVÁDĚT BANKOVNÍM PŘEVODEM - na účet u KB č.ú. 51-6493220227/0100

Prosím, uvádějte při každé bezhotovostní platbě příslušný
variabilní symbol (VS).Velmi to usnadní správné přiřazení platby. Po celou docházku dítěte do školky se toto číslo nemění.Rodiče nově příchozích dětí do MŠ dostanou informaci o přiděleném VS ve třídě u paní učitelky na začátku školního roku.

PŘIJÍMÁME I HOTOVOSTNÍ PLATBY V ZADNÍ BUDOVĚ ŠKOLKY V HODINÁCH PRO RODIČE U VED. ŠK. JÍDELNY.

Publikováno 31.8.2016 23:06

ODHLAŠOVÁNÍ OBĚDŮ V MŠ

Odhlašování obědů lze zajistit osobním nahlášením absence dítěte u třídní učitelky nebo sms zprávou na tel. číslo třídní učitelky. Telefonní čísla jsou uvedena na nástěnkách v šatnách.

Odhlašovat lze NEJPOZDĚJI v aktuální den absence do 8. 00 h.
V případě opomenutí bude stravné započítáno v plné výši.
Prosím o pročtení vnitřního řádu školní jídelny umístěného na nástěnce v hlavním vestibulu MŠ.

Zjistěte a uložte si, prosím, ve vlastním zájmu tel. čísla třídních učitelek.


VÝPIS Z PROVOZNÍHO ŘÁDU ŠKOLNÍ KUCHYNĚ
Odhlašování stravy lze provádět u učitelek ve třídách,osobně nebo telefonicky. Nejpozději však do 8.00 hod. aktuálního dne absence. Z provozních a finančních důvodů není možné stravu odhlásit po stanoveném čase, strava je již nanormována a připravuje se.


Odběr stravy v případech nepřítomnosti
1. Neodhlášený a neodebraný oběd je účtován a není za něj náhrada.
2. Ve výjimečných případech, kdy dítě bude v den nepřítomnosti omluveno až po 8.00 h., může být strava po telefonické dohodě vyzvednuta.

Odběr do čistých jídlonosičů v době od 11.15-11.30 hod.
Do skleněných nebo znečištěných nádob stravu nedáváme, dle §26 zákona nedoporučujeme také použít hliníkové nosiče, podle č.258/2000 o ochraně veřejného zdraví je osoba povinna zajistit, aby předměty běžného užívání za obvyklých nebo běžně nepředvídatelných podmínek nezpůsobily poškození zdraví fyzických osob nebo nepříznivě ovlivnily potraviny nebo pokrm.
Škola zodpovídá za hygienickou nezávadnost stravy nejdéle 15 minut od jejího vydání do jídlonosiče.
Dle vyhlášky MZ č.137/2004 §25 odst. 2 má být oběd spotřebován do 4 hodin po naplnění.

Poučení strávníků:
Jídlo doporučujeme spotřebovat nejpozději do 13.30 hodin.

Publikováno 31.8.2016 23:03

ÚŘEDNÍ HODINY VED. ŠKOL.JÍDELNY VE ŠKOL.ROCE 2019/2020

Pondělí 8.00 – 12.30 h
Úterý 8.00 – 12.30 h
Středa 8.00 – 12.30 h
Čtvrtek 8.00 – 12.30 h
Pátek ---------

Každé 2.úterý v měsíci (10.9.,8.10.,12.11.,10.12.2019)mě můžete zastihnout v odpoledních hodinách od 14.30 do 16.45 hod.

Marta Štrosová
Vedoucí školní jídelny

V případě dotazů, nejasností či připomínek v oblasti stravování a plateb mě můžete kontaktovat též na e-mailové adrese jidelna.skolka@email.cz nebo na tel.č.721341994.

Publikováno 31.8.2016 22:33

VYSVĚTLIVKY K JÍDELNÍČKU

Děti mají na jídelníčku často ke svačinám ovocný nebo zeleninový talířek, což je ve skutečnosti velká mísa v každé třídě, s jedním nebo více druhy nakrájeného ovoce (zeleniny). Je dostupná všem dětem celé dopo nebo odpoledne, obvykle již od 7.30 h, zatímco svačinu dostávají mezi 9.00-9.30 h (14.00-14.30 h), každý na svém talířku a tak je i po ukončení svačiny odnesena. Čerstvé ovoce a zeleninu zařazujeme dle sezóny a dostupnosti od dodavatele a následné trvanlivosti u nás ve skladu.
Pokud je k jakémukoliv jídlu psáno mléko, mají děti mimo to přístup ke druhým skleničkám s vodou, na požádání se šťávou.

CO PIJEME?

ČAJE -sáčkový čaj- černý, ovocný, slazený cukrem.
Do černého čaje přidáváme mraženou citrónovou šťávu.
NOVĚ -bylinné čaje (v různém složení -šípek, plod brusinka,
maliník, ostružiník, rybíz list, ibišek, pomerančová
kůra, černý rybíz list, badyán, citronová tráva,
kopřiva, jitrocel)

ŠŤÁVY – vodou ředěné sirupy, nezahušťované škrobem, bez aspartamu a jiných umělých sladidel, bez umělých barviv
( zn. Limonie, Hellou, Relax)

OVOCNÉ NEKTARY – firma Tropico - mixované, mražené 100% koncentráty, nedoslazované, různých příchutí - ředíme vodou. (Višeň, jablko, hruška, hroznové víno, jahoda, maliny, směs citrusy, ananas, broskev, hruška, černý rybíz,mango, mix s mrkví nebo červenou řepou)
OVOCNÉ NEKTARY přidáváme i do námi vyráběného jogurtu s ovocem ( bílý jogurt + nektar)

MOŠTY – jablko, hruška ( moštárna Slaný)

MLÉKO – čerstvé, při neshodě se zásobováním trvanlivé

KAKAO – Granko nebo klasické hnědé vařené kakao

BÍLÁ KÁVA – ječmen, žito, čekanka- zalévané horkou vodou a mlékem, slezená cukrem

Publikováno 30.9.2015 09:35

SLOŽENÍ POMAZÁNEK VE ŠKOLCE

Do některých pomazánek přidáváme luštěninové směsi ve složení – červená čočka 60%, pohanka 20 %, rýže 10 %, sušená zelená petržel 10%

Rybičková (Tuňáková ) - rybičky v oleji nebo v tomatě (tuňák),luštěninová směs, měkký tvaroh, pom. máslo nebo žervé, cibule, hořčice, sůl

Mrkvová - vařená mrkev strouhaná, pom. máslo, vařená petržel ( celer), Lučina, sůl

Avokádová – pomazánkové máslo nebo tavený sýr, avokádo, zakysaná smetana, česnek, sůl

Vajíčková - vejce natvrdo, luštěninová směs, máslo, cibule, hořčice, pažitka, sůl

Celerová - vařený strouhaný celer a petržel, žervé, tvaroh, cibule, vařená mrkev, sůl

Sloní - strouhaná šunka, pom. máslo, steril. okurky, luštěninová směs,hořčice, kečup, sůl

Liberecká - strouhaná šunka, měkký tvaroh, zakys. smetana, červená kapie, cibule, sůl

Budapešť - měkký tvaroh, červená paprika mletá, paprika čerstvá, máslo, sůl

Pažitková - měkký tvaroh nebo žervé, máslo, čerstvá pažitka, sůl

Publikováno 17.4.2015 11:43

Alergeny

Milí rodiče,
nově budou k dispozici v jídelníčku nejen na webových stránkách, ale též na vyvěšeném jídelníčku na nástěnkách popisky alergenů, které jednotlivá jídla obsahují.
Měla by to být pomoc u jídel, kde není technologický postup běžně známý, i když většinu obsažených alergenů v našich jídlech je čtenář schopen identifikovat sám.
Jedná se o LEPEK, VEJCE, MLÉKO, RYBY, CELER,OŘECHY (tj. skořápkové plody a arašídy), HOŘČICE, SEZAM, SOJA.
Ostatní alergeny, jako jsou VLČÍ BOB, KORÝŠI, MĚKKÝŠI v našem stravování nepoužíváme.

Dne 13. prosince 2014 nabývá účinnosti Nařízení Evropského parlamentu a Rady EU č. 1169/2011 o poskytování informací o potravinách spotřebitelům. Týká se to povinnosti uvádět alergeny v provozech veřejného stravování, tedy i ve školních jídelnách.
U všech názvů našich jídel máte v jídelníčku v elektronické podobě možnost se dočíst o obsažených alergenech, se kterými v technologickém postupu při zpracování pokrmu pracujeme.
DALŠÍ PODROBNĚJŠÍ INFORMACE DOSTANETE U VEDOUCÍ ŠKOLNÍ JÍDELNY.


Jinak do jídelníčku zařazujeme i luštěninové těstoviny. Máme toto ozkoušeno již z minulého šk. roku a děti tyto těstoviny bez problémů přijímají. Jsou to těstoviny s 40 % obsahem hrachové nebo fazolové mouky a budou se normálně objevovat v názvu jídel. Prozatím jsme slůvko z psychologického hlediska vynechávali.
Setkávali jste se pouze s houskovým knedlíkem s cizrnou, kdy je část pšeničné mouky nahrazena moukou cizrnovou. Chuť knedlíků je téměř totožná, ale výživová hodnota je vyšší.

Marta Štrosová

Publikováno 25.9.2014 10:26

ČEHO SE SNAŽÍ DRŽET JÍDELNÍČEK V NAŠÍ MATEŘSKÉ ŠKOLE

-čerstvé mléko (pasterované)
-kysané výrobky
-ovoce nebo syrová zelenina každý den
-smažené jídlo přibližně 1x za 3-4 měsíce*
-sladké hlavní jídlo max. 2x do měsíce
-kynuté houskové knedlíky max. 2x do měsíce
-luštěniny jako hlavní jídlo alespoň 2x do měsíce
-ryba jako hlavní jídlo alespoň 2x do měsíce
-nepřipravujeme z polotovarů jíšky, polévky,bramborovou kaši či omáčky..
-sladké nepečeme z průmyslových směsí
-pijeme šťávy bez umělých sladidel, pasterované mošty a mražené 100% ovocné koncentráty, to vše ředěné vodou
-vodu mají děti k individuální potřebě přístupnou bez omezení, šťávy a džusy jen po dobu svačin a obědů

* Smažená jídla připravovaná v oleji na pánvi jsme prakticky díky konvektomatu odbourali. Na pánvi smažíme třeba masopustní koblihy či řízky (slavnostně před Vánoci či na konci školního roku). Jedná se tedy o výjimečnou "slavnostní" příležitost.

Aktualizováno 9.10.2018

Publikováno 6.12.2011 14:40

Jídelníček

Seznam alergenů: 1a = pšenice | 1b = žito | 1c = ječmen | 1d = oves | 1e = špalda | 2 = korýši | 3 = vejce | 4 = ryby | 5 = arašídy | 6 = soja | 7 = mléko | 8a = mandle | 8b = lískové ořechy | 8c = vlašské ořechy | 8d = kešu ořechy | 8e = pekanové ořechy | 8f = para ořechy | 8g = pistácie | 8h = makadamie | 9 = celer | 10 = hořčice | 11 = sezam | 12 = oxid siřičitý a siřičitany | 13 = vlčí bob | 14 = měkkýši | 15 = mák

Datum: Menu:
pátek 25. října pohanková bageta s celerovou pomazánkou, 1a  1b  6  7  9  černý čaj s citronem
zeleninový talířek
polévka: finská rybí 1a  4  7  9 
dukátové buchtičky se šodó 1a  3  7  , bílá káva
rohlík s plátkovým sýrem, 1a  1c  7  paprika, kakao
čtvrtek 24. října bulgur se zakys. smetanou a ovocem, 1a  7  ovocný čaj
polévka: květáková 1a  7 
krůtí guláš, bramborový knedlík 1a  , šťáva
houska s libereckou pomazánkou, 1a  1c  7  mléko
středa 23. října chléb se sýrem Cottage, 1a  1b  7  cherry rajče, mléko
ovocný talířek
polévka: ze zelené čočky
zeleninové rizoto na kari,strouhaný sýr, červená řepa 7  9  , ovocný nektar
dýňová houska s vajíčkovou pomazánkou, 1a  1b  1c  3  7  10  mléko
úterý 22. října čokoládový pudink, piškoty, 1a  3  7  mléko
ovocný talířek
polévka: cibulová s bramborem 1a 
aljašská treska v sezam.obalu, bramborová kaše, mrkvový salát s jablky 1a  4  7  11  , ovocný mošt
kváskový chléb s Mozzarellou, 1a  1b  7  cherry rajče, mléko
pondělí 21. října chléb se šunkou, 1a  1b  7  okurka, bylinný čaj
ovocný talířek
polévka: zeleninový vývar s luštěninou a tarhoňou 1a  9 
kuřecí prsa na zázvoru, bulgur, zelenin.obloha 1a  , ovocný nektar
acidofilní mléko borůvka/acai, cereálie /cornflakes,kuličky/, 1a  1c  6  7  jablko,
pátek 18. října chléb s máslem a s vařeným vejcem, 1a  1b  3  7  kakao
zeleninový talířek
polévka: zelná s bramborem 1a  7 
sekaná pečeně, bramborová kaše, zeleninová obloha 1a  3  7  10  , ovocný mošt
sezamová houska s pomazánkou Budapešť, 1a  1c  7  11  mléko
čtvrtek 17. října kváskový chléb s rybičkovou pomazánkou, 1a  1b  4  7  10  černý čaj s citronem
zeleninový talířek
polévka: jáhlová se zeleninou 9 
kuře na paprice, rýže 1a  7  , mléko
litý perník s čokoládovou polevou, jablko, 1a  3  6  7  bílá káva
středa 16. října ovesná kaše s malinami, 1d  7  ovocný čaj
polévka: kuřecí vývar s drožďovým kapáním a nudli 1a  3  9 
fazole Chilli con carne ( bez chilli), tarhoňa 1a  9  , ovocný nektar
slunečnicový rohlík se strouhaným sýrem, 1a  1b  7  cherry rajče, mléko
úterý 15. října jogurt s ovocem, kukuřičné křupky Natur, 7  kakao
polévka: fazolová bílá 1a  7 
hovězí v mrkvi, brambory, ovocný kompot 1a  , šťáva
houska s cizrnovou pomazánkou , 1a  1c  7  11  paprika, mléko
pondělí 14. října chléb s Lučinou, 1a  1b  7  okurka, černý čaj s citronem
ovocný talířek
polévka: frankfurtská s bramborem 1a 
těstoviny se špenátem, strouhaný sýr 1a  7  , mléko
ovocná přesnídávka, rohlík, 1a  1c  šťáva
pátek 11. října chléb s žervé , 1a  1b  7  okurka, ovocný čaj
ovocný talířek
polévka: rybí se zeleninou a bílou quinnoiou 4  9 
těstoviny s kuřecím masem a se sýrovo-smetanovou omáčkou 1a  7  , mléko
rohlík s nutelou, 1a  1c  6  7  8b  mléko
čtvrtek 10. října vanilkový puding s tvarohem, skořicové kroužky, 1a  7  mléko
ovocný talířek
polévka: uzená s rýží 9 
krůtí maso po čínsku, čočkový kuskus, ovocný kompot 1a  , šťáva
dýňová houska s pažitkovou pomazánkou, 1a  1b  1c  7  mléko
středa 9. října kváskový chléb s avokádovou pomazánkou, 1a  1b  7  černý čaj s citronem
ovocný talířek
polévka: cizrnová s houstičkou 1a  1c 
mořská štika na kmíně,bramborová kaše, zelný salát s mrkví 4  7  , mléko
rohlík se sýrem Kiri, 1a  1c  7  paprika, mléko
úterý 8. října pohanková bageta s pomazánkou z černé čočky, 1a  1b  6  7  bylinný čaj
zeleninový talířek
polévka: zeleninový vývar s celestýnskými nudlemi 1a  3  9 
vepř. segedínský guláš,houskový knedlík 1a  3  7  , mléko
vanilkový Tvaroháček, rohlík, 1a  1c  7  jablko, kakao
pondělí 7. října rohlík s pomazánkovým máslem, 1a  1c  7  rajče, ovocný čaj
ovocný talířek
polévka: rajská s ovesnými vločkami 1a  1d 
zapečené francouzské brambory, červená řepa 3  7  , ovocný nektar
škvarková placka, 1a  1c  7  hroznové víno, mléko

K jídelníčku

Děti mají na jídelníčku psány k některým svačinám ovocné nebo zeleninové talířky, což je ve skutečnosti velká mísa v každé třídě, s jedním nebo více druhy nakrájeného ovoce (zeleniny). Je dostupná všem dětem celé dopo nebo odpoledne, obvykle již od 7.30 h, zatímco svačinu dostávají mezi 9.00-9.30 h (14.00-14.30 h), každý na svém talířku a tak je i po ukončení svačiny odnesena. Čerstvé ovoce a zeleninu zařazujeme dle sezóny a dostupnosti od dodavatele a následné trvanlivosti u nás ve skladu.

Pokud je k jakémukoliv jídlu psáno mléko, mají děti mimo to přístup ke druhým skleničkám se šťávou, na požádání s vodou.

Co pijeme?

Alergeny

O nás | Fotografie | Dokumenty | Jídelna | Aktuality | Kontakty | ©2009 - 2019 HoNzA