Mateřská škola Libčice nad Vltavou

Domů O nás Fotografie Dokumenty Jídelna Aktuality Kontakty

Aktuality z kuchyně

PŘEDPIS PLATEB DUBEN 2020

Milí rodiče,

ráda bych vás informovala o tom, že na měsíc duben není nutné platit zálohu na školné a stravné.

Nemusíte mít obavu, většině z vás by dosavadní přeplatky z března pokryly i případné výdaje na duben (počítáno s polovinou měsíce).
Vyšší nedoplatky budu řešit individuálně.

V případě, že by byla MŠ někdy v měsíci dubnu otevřena, naleznete aktuální informace o platbách na nástěnkách v MŠ jako obvykle.

Přeji hezké jarní dny a hlavně to zdraví!!!

Marta Štrosová
vedoucí školní jídelny

Publikováno 1.4.2020 15:45

ŠKOLNÉ ZA BŘEZEN 2020

Vzhledem k uzavření MŠ zřizovatelem od poloviny měsíce března, bude školné za březen účtováno ve snížené výši, a to částkou 300,-Kč.
Dětem, které měly v březnu omluvenou absenci a školku nenavštívily, nebude školné účtováno vůbec.
Děkujeme za pochopení.

Marta Štrosová
vedoucí školní jídelny

Publikováno 23.3.2020 09:19

POTVRZENÍ O ŠKOLNÉM ZA ROK 2019

Potvrzení o vynaložených výdajích za umístění dítěte v mateřské škole v roce 2019 budu připravovat a vydávat od pondělí 6.1.2020 na základě písemné žádosti. Žádost můžete zaslat e-mailem na jidelna.skolka@email.cz nebo vyplnit formulář, který je k dispozici ve třídách. V žádosti, prosím, uveďte jméno dítěte a datum jeho narození.
Vystavené potvrzení bude k vyzvednutí ve třídě u paní učitelky.
Děkuji za pochopení.

Marta Štrosová
vedoucí školní jídelny

Publikováno 7.1.2019 08:58

PŘÍSTUP K ÚČTU ŽÁKA

Od září 2017 nabízí naše MŠ rodičům (zákonným zástupcům) možnost přístupu k účtu žáka přes webové rozhraní. Můžete zde sledovat prováděné transakce týkající se účtu Vašeho dítěte vedeného v MŠ (došlé platby, účtované školné, stravné, převody mezi žáky/sourozenci, konečný zůstatek).

Jak postupovat v případě zájmu o zpřístupnění údajů?
1. Zaregistrujte svůj e-mail (jednu adresu na žáka) písemně ve třídě u paní učitelky. Stejná e-mailová adresa může být použita u sourozenců. Vedoucí školní jídelny přiřadí tuto jednu konkrétní adresu k příslušnému žákovi.
2. Zadejte do prohlížeče adresu skolka.libcice.cz/stavuctu a kliknete na odkaz "Jsem tu poprvé a nemám přihlašovací údaje" a vepište zaregistrovaný e-mail. Do Vaší e-mailové schránky Vám budou zaslány přístupové údaje.
3. Po opětovném přihlášení na adrese skolka.libcice.cz/stavuctu a vepsání (heslo nekopírujte!) zaslaných přístupových údajů se Vám zobrazí karta resp. karty žáků (sourozenců).

Marta Štrosová ´
vedoucí školní jídelny

Publikováno 29.8.2017 15:31

CENÍK A PLATBA ŠKOLNÉHO A STRAVNÉHO

CENÍK STRAVNÉHO
svačina 8,- Kč
oběd 20,- Kč
odpo svačina 8,- Kč
Cena celodenního jídla včetně pití je 36-Kč.

Předpis stravného na daný měsíc se počítá v jeho plné výši. Konečné vyúčtování probíhá na konci měsíce na základě skutečné docházky dítěte do školky s ohledem na omluvy absencí u třídních učitelek.

CENÍK ŠKOLNÉHO
600,-Kč/měsíc (1.a2.ročník MŠ)
0,-Kč (3.ročník MŠ+děti s odkladem PŠD)

Výše školného činí 600,-Kč měsíčně. V případě, že je docházka dítěte v daném měsíci nulová (dítě nenavštíví MŠ ani jeden den), snižuje se školné za tento měsíc na polovinu (300,-Kč).
V posledním ročníku MŠ se děti vzdělávají bezúplatně, nehradí školné. Totéž platí pro děti, kterým byl povolen
odklad povinné školní docházky.

Stravné i školné se platí od 1. do 15. dne aktuálního měsíce.

PLATBU JE MOŽNÉ PROVÁDĚT BANKOVNÍM PŘEVODEM - na účet u KB č.ú. 51-6493220227/0100

Prosím, uvádějte při každé bezhotovostní platbě příslušný
variabilní symbol (VS).Velmi to usnadní správné přiřazení platby. Po celou docházku dítěte do školky se toto číslo nemění.Rodiče nově příchozích dětí do MŠ dostanou informaci o přiděleném VS ve třídě u paní učitelky na začátku školního roku.

PŘIJÍMÁME I HOTOVOSTNÍ PLATBY V ZADNÍ BUDOVĚ ŠKOLKY V HODINÁCH PRO RODIČE U VED. ŠK. JÍDELNY.

Publikováno 31.8.2016 23:06

ODHLAŠOVÁNÍ OBĚDŮ V MŠ

Odhlašování obědů lze zajistit osobním nahlášením absence dítěte u třídní učitelky nebo sms zprávou na tel. číslo třídní učitelky. Telefonní čísla jsou uvedena na nástěnkách v šatnách.

Odhlašovat lze NEJPOZDĚJI v aktuální den absence do 8. 00 h.
V případě opomenutí bude stravné započítáno v plné výši.
Prosím o pročtení vnitřního řádu školní jídelny umístěného na nástěnce v hlavním vestibulu MŠ.

Zjistěte a uložte si, prosím, ve vlastním zájmu tel. čísla třídních učitelek.


VÝPIS Z PROVOZNÍHO ŘÁDU ŠKOLNÍ KUCHYNĚ
Odhlašování stravy lze provádět u učitelek ve třídách,osobně nebo telefonicky. Nejpozději však do 8.00 hod. aktuálního dne absence. Z provozních a finančních důvodů není možné stravu odhlásit po stanoveném čase, strava je již nanormována a připravuje se.


Odběr stravy v případech nepřítomnosti
1. Neodhlášený a neodebraný oběd je účtován a není za něj náhrada.
2. Ve výjimečných případech, kdy dítě bude v den nepřítomnosti omluveno až po 8.00 h., může být strava po telefonické dohodě vyzvednuta.

Odběr do čistých jídlonosičů v době od 11.15-11.30 hod.
Do skleněných nebo znečištěných nádob stravu nedáváme, dle §26 zákona nedoporučujeme také použít hliníkové nosiče, podle č.258/2000 o ochraně veřejného zdraví je osoba povinna zajistit, aby předměty běžného užívání za obvyklých nebo běžně nepředvídatelných podmínek nezpůsobily poškození zdraví fyzických osob nebo nepříznivě ovlivnily potraviny nebo pokrm.
Škola zodpovídá za hygienickou nezávadnost stravy nejdéle 15 minut od jejího vydání do jídlonosiče.
Dle vyhlášky MZ č.137/2004 §25 odst. 2 má být oběd spotřebován do 4 hodin po naplnění.

Poučení strávníků:
Jídlo doporučujeme spotřebovat nejpozději do 13.30 hodin.

Publikováno 31.8.2016 23:03

ÚŘEDNÍ HODINY VED. ŠKOL.JÍDELNY VE ŠKOL.ROCE 2019/2020

Pondělí 8.00 – 12.30 h
Úterý 8.00 – 12.30 h
Středa 8.00 – 12.30 h
Čtvrtek 8.00 – 12.30 h
Pátek ---------

Marta Štrosová
Vedoucí školní jídelny

V případě dotazů, nejasností či připomínek v oblasti stravování a plateb mě můžete kontaktovat též na e-mailové adrese jidelna.skolka@email.cz nebo na tel.č.721341994.

Publikováno 31.8.2016 22:33

VYSVĚTLIVKY K JÍDELNÍČKU

Děti mají na jídelníčku často ke svačinám ovocný nebo zeleninový talířek, což je ve skutečnosti velká mísa v každé třídě, s jedním nebo více druhy nakrájeného ovoce (zeleniny). Je dostupná všem dětem celé dopo nebo odpoledne, obvykle již od 7.30 h, zatímco svačinu dostávají mezi 9.00-9.30 h (14.00-14.30 h), každý na svém talířku a tak je i po ukončení svačiny odnesena. Čerstvé ovoce a zeleninu zařazujeme dle sezóny a dostupnosti od dodavatele a následné trvanlivosti u nás ve skladu.
Pokud je k jakémukoliv jídlu psáno mléko, mají děti mimo to přístup ke druhým skleničkám s vodou, na požádání se šťávou.

CO PIJEME?

ČAJE -sáčkový čaj- černý, ovocný, slazený cukrem.
Do černého čaje přidáváme mraženou citrónovou šťávu.
NOVĚ -bylinné čaje (v různém složení -šípek, plod brusinka,
maliník, ostružiník, rybíz list, ibišek, pomerančová
kůra, černý rybíz list, badyán, citronová tráva,
kopřiva, jitrocel)

ŠŤÁVY – vodou ředěné sirupy, nezahušťované škrobem, bez aspartamu a jiných umělých sladidel, bez umělých barviv
( zn. Limonie, Hellou, Relax)

OVOCNÉ NEKTARY – firma Tropico - mixované, mražené 100% koncentráty, nedoslazované, různých příchutí - ředíme vodou. (Višeň, jablko, hruška, hroznové víno, jahoda, maliny, směs citrusy, ananas, broskev, hruška, černý rybíz,mango, mix s mrkví nebo červenou řepou)
OVOCNÉ NEKTARY přidáváme i do námi vyráběného jogurtu s ovocem ( bílý jogurt + nektar)

MOŠTY – jablko, hruška ( moštárna Slaný)

MLÉKO – čerstvé, při neshodě se zásobováním trvanlivé

KAKAO – Granko nebo klasické hnědé vařené kakao

BÍLÁ KÁVA – ječmen, žito, čekanka- zalévané horkou vodou a mlékem, slezená cukrem

Publikováno 30.9.2015 09:35

SLOŽENÍ POMAZÁNEK VE ŠKOLCE

Rybičková (Tuňáková ) - rybičky v oleji nebo v tomatě (tuňák), měkký tvaroh, pom. máslo nebo žervé, cibule, hořčice, sůl

Mrkvová - vařená mrkev strouhaná, pom. máslo nebo lučina,sůl

Avokádová – pomazánkové máslo nebo žervé, avokádo, zakysaná smetana, česnek, sůl

Vajíčková - vejce natvrdo, máslo, cibule, hořčice,sůl

Celerová - vařený strouhaný celer a petržel, žervé, tvaroh, cibule, sůl

Sloní - strouhaná šunka, pomazánkové máslo, steril. okurky, hořčice, kečup, sůl

Liberecká - strouhaná šunka, měkký tvaroh, pomaz.máslo nebo žervé, cibule, sůl

Budapešť - měkký tvaroh,pomazánkové máslo nebo žervé, paprika čerstvá, sůl

Pažitková - měkký tvaroh nebo žervé, čerstvá pažitka, sůl

Cizrnová-vařená či steril.cizrna, máslo, pasta tahini, sůl

Z červené řepy-vařená/steril.vakuovaná červená řepa, lučina nebo žervé, sůl, steril. křen

Z černé čočky Belugy-vařená černá čočka, máslo, sůl

Publikováno 17.4.2015 11:43

Alergeny

Milí rodiče,
nově budou k dispozici v jídelníčku nejen na webových stránkách, ale též na vyvěšeném jídelníčku na nástěnkách popisky alergenů, které jednotlivá jídla obsahují.
Měla by to být pomoc u jídel, kde není technologický postup běžně známý, i když většinu obsažených alergenů v našich jídlech je čtenář schopen identifikovat sám.
Jedná se o LEPEK, VEJCE, MLÉKO, RYBY, CELER,OŘECHY (tj. skořápkové plody a arašídy), HOŘČICE, SEZAM, SOJA.
Ostatní alergeny, jako jsou VLČÍ BOB, KORÝŠI, MĚKKÝŠI v našem stravování nepoužíváme.

Dne 13. prosince 2014 nabývá účinnosti Nařízení Evropského parlamentu a Rady EU č. 1169/2011 o poskytování informací o potravinách spotřebitelům. Týká se to povinnosti uvádět alergeny v provozech veřejného stravování, tedy i ve školních jídelnách.
U všech názvů našich jídel máte v jídelníčku v elektronické podobě možnost se dočíst o obsažených alergenech, se kterými v technologickém postupu při zpracování pokrmu pracujeme.
DALŠÍ PODROBNĚJŠÍ INFORMACE DOSTANETE U VEDOUCÍ ŠKOLNÍ JÍDELNY.


Jinak do jídelníčku zařazujeme i luštěninové těstoviny. Máme toto ozkoušeno již z minulého šk. roku a děti tyto těstoviny bez problémů přijímají. Jsou to těstoviny s 40 % obsahem hrachové nebo fazolové mouky a budou se normálně objevovat v názvu jídel. Prozatím jsme slůvko z psychologického hlediska vynechávali.
Setkávali jste se pouze s houskovým knedlíkem s cizrnou, kdy je část pšeničné mouky nahrazena moukou cizrnovou. Chuť knedlíků je téměř totožná, ale výživová hodnota je vyšší.

Marta Štrosová

Publikováno 25.9.2014 10:26

ČEHO SE SNAŽÍ DRŽET JÍDELNÍČEK V NAŠÍ MATEŘSKÉ ŠKOLE

-čerstvé mléko (pasterované)
-kysané výrobky
-ovoce nebo syrová zelenina každý den
-smažené jídlo přibližně 1x za 3-4 měsíce*
-sladké hlavní jídlo max. 2x do měsíce
-kynuté houskové knedlíky max. 2x do měsíce
-luštěniny jako hlavní jídlo alespoň 2x do měsíce
-ryba jako hlavní jídlo alespoň 2x do měsíce
-nepřipravujeme z polotovarů jíšky, polévky,bramborovou kaši či omáčky..
-sladké nepečeme z průmyslových směsí
-pijeme šťávy bez umělých sladidel, pasterované mošty a mražené 100% ovocné koncentráty, to vše ředěné vodou
-vodu mají děti k individuální potřebě přístupnou bez omezení, šťávy a džusy jen po dobu svačin a obědů

* Smažená jídla připravovaná v oleji na pánvi jsme prakticky díky konvektomatu odbourali. Na pánvi smažíme třeba masopustní koblihy či řízky (slavnostně před Vánoci či na konci školního roku). Jedná se tedy o výjimečnou "slavnostní" příležitost.

Aktualizováno 9.10.2018

Publikováno 6.12.2011 14:40

Jídelníček

Seznam alergenů: 1a = pšenice | 1b = žito | 1c = ječmen | 1d = oves | 1e = špalda | 2 = korýši | 3 = vejce | 4 = ryby | 5 = arašídy | 6 = soja | 7 = mléko | 8a = mandle | 8b = lískové ořechy | 8c = vlašské ořechy | 8d = kešu ořechy | 8e = pekanové ořechy | 8f = para ořechy | 8g = pistácie | 8h = makadamie | 9 = celer | 10 = hořčice | 11 = sezam | 12 = oxid siřičitý a siřičitany | 13 = vlčí bob | 14 = měkkýši | 15 = mák

Datum: Menu:
čtvrtek 19. března kváskový chléb s cizrnovou pomazánkou, 1a  1b  7  11  černý čaj s citronem
zeleninový talířek
polévka: zeleninová s luštěninou 9 
pečená kachna, bramborový knedlík, červené zelí 1a  , ovocný mošt
cereálie /cornflakes,kakao.kuličky/s mlékem, 1a  1c  6  7  jablko,
středa 18. března kváskový chléb se sýrem Philadelphia, 1a  1b  7  zelený čaj
zeleninový talířek
polévka: cibulačka s bramborem a strouhaným šmako 1a  3 
aljašská treska v sezamovém obalu, bramborová kaše, ovocný kompot 1a  4  7  11  , šťáva
rohlík s máslem, 1a  1c  7  kakao
úterý 17. března vanilkový puding s tvarohem, piškoty, 1a  3  7  kakao
ovocný talířek
polévka: hrstková s kroupami 1c  9 
těstoviny se sýrovo-smetanovou omáčkou s bazalkou 1a  7  , mléko
pohanková bageta s celerovou pomazánkou, 1a  1b  6  7  9  ovocný čaj
pondělí 16. března chléb s pažitkovou pomazánkou, 1a  1b  7  mléko
ovocný talířek
polévka: kulajda 1a  3  7 
zapečené francouzské brambory se sýrem, červená řepa 3  7  , ovocný nektar
zakysaná smetana s ovocem, rohlík, 1a  1c  7  mléko
pátek 13. března houska se sýrem Almette s medvědím česnekem, 1a  1c  7  mléko
zeleninový talířek
polévka: cizrnová s cibulovými krutony 1a 
sekaná pečeně, bramborová kaše, zelen.obloha 1a  3  7  10  , mléko
sypané mussli (s čokoládou) s mlékem, 1a  1d  6  7  banán,
čtvrtek 12. března houska s libereckou pomazánkou, 1a  1c  7  černý čaj s citronem
zeleninový talířek
polévka: frankfurtská s bramborem 1a 
dukátové buchtičky se šodó 1a  3  7  , bílá káva
rohlík s uzeným sýrem, 1a  1c  7  okurka, mléko
středa 11. března bulgur se zakys. smetanou a ovocem, 1a  7  kakao
ovocný talířek
polévka: hovězí vývar s luštěninou a těstov.hvězd 1a  9 
hovězí maso, rajská omáčka, těstovinová kola 1a  , ovocný mošt
pohanková bageta s pomazánkou z černé čočky, 1a  1b  6  7  cherry rajče, mléko
úterý 10. března ovesná kaše s jahodami, 1d  7  ovocný čaj
ovocný talířek
polévka: kapustová se sýrovým kapáním 1a  3  7 
přírodní kuřecí plátek, americký brambor,duš.kukuřice/baby karotka 7  , mléko
obložené chlebíčky s pomaz.máslem, paprika, okurka, 1a  1c  7  mléko
pondělí 9. března chléb se šunkou, 1a  1b  7  zelený čaj
ovocný talířek
polévka: z vaječné jíšky se zeleninou 1a  3  9 
fazole Chilli con carne ( bez chilli), tarhoňa 1a  9  , ovocný nektar
pohanková bageta s mrkvovou pomazánkou, 1a  1b  6  7  mléko
pátek 6. března rohlík s nutelou, 1a  1c  6  7  8b  mléko
ovocný talířek
polévka: fazolová bílá 1a  7 
vepřové na kmíně, rýže 1a  , ovocný mošt
ovesná müssli tyčinka v jogurt.polevě, 1a  1d  5  6  7  jablko, šťáva
čtvrtek 5. března pohanková bageta s pomazánkou z červené řepy, 1a  1b  6  7  mléko
zeleninový talířek
polévka: krupicová s vejcem 1a  3  9 
bramborový knedlík s uzeným masem a cibulkou 1a  , ovocný nektar
termix (vanilka), rohlík, 1a  1c  7  mléko
středa 4. března kváskový chléb s rybičkovou pomazánkou, 1a  1b  4  7  10  černý čaj s citronem
zeleninový talířek
polévka: jáhlová se zeleninou 1a  9 
kuřecí směs po čínsku, bulgur 1a  , ovocný nektar
chléb s máslem a s vařeným vejcem, 1a  1b  3  7  paprika, mléko
úterý 3. března kakaový puding, piškoty, 1a  3  7  mléko
ovocný talířek
polévka: bramborová s pohankou 9 
rybí karbanátky, brambor, jogurtový dip 1a  3  4  7  10  , mléko
houska s pomazánkou Budapešť, 1a  1c  7  ovocný mošt
pondělí 2. března chléb se strouhaným eidamem, 1a  1b  7  okurka, ovocný čaj
ovocný talířek
polévka: květáková 1a  7 
těstoviny se špenátem a šmakounem 1a  3  7  , mléko, ovocný čaj
mřížkový koláč s jablky, 1a  3  7  bílá káva
pátek 28. února šlehaný tvaroh s ovocem, kukřičné křupky natur, 7  mléko
ovocný talířek
polévka: hráškový krém 1a  7 
Holandský řízek, bramborová kaše,okurkový salát 1a  1c  3  7  10  , ovocný mošt
makovka, 1a  3  6  7  jablko, kakao

K jídelníčku

Děti mají na jídelníčku psány k některým svačinám ovocné nebo zeleninové talířky, což je ve skutečnosti velká mísa v každé třídě, s jedním nebo více druhy nakrájeného ovoce (zeleniny). Je dostupná všem dětem celé dopo nebo odpoledne, obvykle již od 7.30 h, zatímco svačinu dostávají mezi 9.00-9.30 h (14.00-14.30 h), každý na svém talířku a tak je i po ukončení svačiny odnesena. Čerstvé ovoce a zeleninu zařazujeme dle sezóny a dostupnosti od dodavatele a následné trvanlivosti u nás ve skladu.

Pokud je k jakémukoliv jídlu psáno mléko, mají děti mimo to přístup ke druhým skleničkám se šťávou, na požádání s vodou.

Co pijeme?

Alergeny

O nás | Fotografie | Dokumenty | Jídelna | Aktuality | Kontakty | Prohlášení o přístupnosti | ©2009 - 2020 HoNzA