Domů O nás Fotografie Dokumenty Jídelna Aktuality Kontakty

Aktuality z kuchyně

!!NOVINKA!! RODIČOVSKÝ PŘÍSTUPOVÝ ČIP

Milí rodiče,
od září tohoto školního roku je v naší mateřské škole zaveden elektronický čipový přístupový systém pro zaměstnance i rodiče žáků z důvodu zvýšení bezpečnosti dětí a ochrany majetku.
Aktivní rodičovské čipy umožní zákonným zástupcům dětí vstup do budovy ve všední dny v době od 6.30 do 17.00 hod.

Prosím, vyzvedněte si své čipy v prvním zářijovém týdnu (3.-7.9.2018) v kanceláři u vedoucí školní jídelny v zadní budově MŠ. Vratná hotovostní záloha činí 120,-Kč/čip. Prosím, připravte si přesnou částku k zaplacení. Děkuji.

Čip si můžete vyzvednout v následujících dnech a hodinách:
PO 3.9., ÚT 4.9. 8 - 12.30 hod.
ST 5.9., ČT 6.9. 8 - 12.30 hod. 14 - 16.45 hod.
PÁ 7.9. 8 - 9 hod.

Od 10.9.bude možné vyzvednutí čipů pouze v úředních hodinách pro rodiče, které jsou vyvěšeny na nástěnkách.

Marta Štrosová
vedoucí školní jídelny

Pravidla pro použití rodičovských čipů

Publikováno 31.8.2018 12:52

PŘÍSTUP K ÚČTU ŽÁKA

Od září 2017 nabízí naše MŠ rodičům (zákonným zástupcům) možnost přístupu k účtu žáka přes webové rozhraní. Můžete zde sledovat prováděné transakce týkající se účtu Vašeho dítěte vedeného v MŠ (došlé platby, účtované školné, stravné, převody mezi žáky/sourozenci, konečný zůstatek).

Jak postupovat v případě zájmu o zpřístupnění údajů?
1. Zaregistrujte svůj e-mail (jednu adresu na žáka) písemně ve třídě u paní učitelky. Stejná e-mailová adresa může být použita u sourozenců. Vedoucí školní jídelny přiřadí tuto jednu konkrétní adresu k příslušnému žákovi.
2. Zadejte do prohlížeče adresu skolka.libcice.cz/stavuctu a kliknete na odkaz "Jsem tu poprvé a nemám přihlašovací údaje" a vepište zaregistrovaný e-mail. Do Vaší e-mailové schránky Vám budou zaslány přístupové údaje.
3. Po opětovném přihlášení na adrese skolka.libcice.cz/stavuctu a uvedení zaslaných přístupových údajů se Vám zobrazí karta resp. karty žáků (sourozenců).

Ukázku, jak vypadá taková KARTA ŽÁKA, naleznete na nástěnce ve vestibulu MŠ či v šatnách u tříd v zadní budově školy.

Marta Štrosová ´
vedoucí školní jídelny

Publikováno 29.8.2017 15:31

CENÍK A PLATBA ŠKOLNÉHO A STRAVNÉHO

CENÍK STRAVNÉHO
svačina 8,- Kč
oběd 20,- Kč
odpo svačina 8,- Kč
Cena celodenního jídla včetně pití je 36-Kč.

Předpis stravného na daný měsíc se počítá v jeho plné výši. Konečné vyúčtování probíhá na konci měsíce na základě skutečné docházky dítěte do školky s ohledem na omluvy absencí u třídních učitelek.

CENÍK ŠKOLNÉHO
600,-Kč/měsíc (1.a2.ročník MŠ)
0,-Kč (3.ročník MŠ+děti s odkladem PŠD)

Výše školného činí 600,-Kč měsíčně. V případě, že je docházka dítěte v daném měsíci nulová (dítě nenavštíví MŠ ani jeden den), snižuje se školné za tento měsíc na polovinu (300,-Kč).
V posledním ročníku MŠ se děti vzdělávají bezúplatně, nehradí školné. Totéž platí pro děti, kterým byl povolen
odklad povinné školní docházky.

Stravné i školné se platí od 1. do 15. dne aktuálního měsíce.

PLATBU JE MOŽNÉ PROVÁDĚT BANKOVNÍM PŘEVODEM - na účet u KB č.ú. 51-6493220227/0100

Prosím, uvádějte při každé bezhotovostní platbě příslušný
variabilní symbol (VS).Velmi to usnadní správné přiřazení platby. Po celou docházku dítěte do školky se toto číslo nemění.Rodiče nově příchozích dětí do MŠ dostanou informaci o přiděleném VS ve třídě u paní učitelky na začátku školního roku.

PŘIJÍMÁME I HOTOVOSTNÍ PLATBY V ZADNÍ BUDOVĚ ŠKOLKY V HODINÁCH PRO RODIČE U VED. ŠK. JÍDELNY.

Publikováno 31.8.2016 23:06

ODHLAŠOVÁNÍ OBĚDŮ V MŠ

Odhlašování obědů lze zajistit osobním nahlášením absence dítěte u třídní učitelky nebo sms zprávou na tel. číslo třídní učitelky. Telefonní čísla jsou uvedena na nástěnkách v šatnách.

Odhlašovat lze NEJPOZDĚJI v aktuální den absence do 8. 00 h.
V případě opomenutí bude stravné započítáno v plné výši.
Prosím o pročtení vnitřního řádu školní jídelny umístěného na nástěnce v hlavním vestibulu MŠ.

Zjistěte a uložte si, prosím, ve vlastním zájmu tel. čísla třídních učitelek.


VÝPIS Z PROVOZNÍHO ŘÁDU ŠKOLNÍ KUCHYNĚ
Odhlašování stravy lze provádět u učitelek ve třídách,osobně nebo telefonicky. Nejpozději však do 8.00 hod. aktuálního dne absence. Z provozních a finančních důvodů není možné stravu odhlásit po stanoveném čase, strava je již nanormována a připravuje se.


Odběr stravy v případech nepřítomnosti
1. Neodhlášený a neodebraný oběd je účtován a není za něj náhrada.
2. Ve výjimečných případech, kdy dítě bude v den nepřítomnosti omluveno až po 8.00 h., může být strava po telefonické dohodě vyzvednuta.

Odběr do čistých jídlonosičů v době od 11.15-11.30 hod.
Do skleněných nebo znečištěných nádob stravu nedáváme, dle §26 zákona nedoporučujeme také použít hliníkové nosiče, podle č.258/2000 o ochraně veřejného zdraví je osoba povinna zajistit, aby předměty běžného užívání za obvyklých nebo běžně nepředvídatelných podmínek nezpůsobily poškození zdraví fyzických osob nebo nepříznivě ovlivnily potraviny nebo pokrm.
Škola zodpovídá za hygienickou nezávadnost stravy nejdéle 15 minut od jejího vydání do jídlonosiče.
Dle vyhlášky MZ č.137/2004 §25 odst. 2 má být oběd spotřebován do 4 hodin po naplnění.

Poučení strávníků:
Jídlo doporučujeme spotřebovat nejpozději do 13.30 hodin.

Publikováno 31.8.2016 23:03

ÚŘEDNÍ HODINY VEDOUCÍ ŠKOL.JÍDELNY VE ŠKOL.ROCE 2018/2019

Pondělí 8.00 – 12.30 h
Úterý 8.00 – 12.30 h
Středa 8.00 – 12.30 h
Čtvrtek 8.00 – 12.30 h
Pátek ---------

Každé 2.úterý v měsíci (11.9.,09.10.,13.11.,11.12.2018)mě můžete zastihnout v odpoledních hodinách od 14.30 do 16.45 hod.

Marta Štrosová
Vedoucí školní jídelny

V případě dotazů, nejasností či připomínek v oblasti stravování a plateb mě můžete kontaktovat též na e-mailové adrese jidelna.skolka@email.cz nebo na tel.č.721341994.

Publikováno 31.8.2016 22:33

VYSVĚTLIVKY K JÍDELNÍČKU

Děti mají na jídelníčku často ke svačinám ovocný nebo zeleninový talířek, což je ve skutečnosti velká mísa v každé třídě, s jedním nebo více druhy nakrájeného ovoce (zeleniny). Je dostupná všem dětem celé dopo nebo odpoledne, obvykle již od 7.30 h, zatímco svačinu dostávají mezi 9.00-9.30 h (14.00-14.30 h), každý na svém talířku a tak je i po ukončení svačiny odnesena. Čerstvé ovoce a zeleninu zařazujeme dle sezóny a dostupnosti od dodavatele a následné trvanlivosti u nás ve skladu.
Pokud je k jakémukoliv jídlu psáno mléko, mají děti mimo to přístup ke druhým skleničkám s vodou, na požádání se šťávou.

CO PIJEME?

ČAJE -sáčkový čaj- černý, ovocný, slazený cukrem.
Do černého čaje přidáváme mraženou citrónovou šťávu.
NOVĚ -bylinné čaje (v různém složení -šípek, plod brusinka,
maliník, ostružiník, rybíz list, ibišek, pomerančová
kůra, černý rybíz list, badyán, citronová tráva,
kopřiva, jitrocel)

ŠŤÁVY – vodou ředěné sirupy, nezahušťované škrobem, bez aspartamu a jiných umělých sladidel, bez umělých barviv
( zn. Limonie, Hellou, Relax)

OVOCNÉ NEKTARY – firma Tropico - mixované, mražené 100% koncentráty, nedoslazované, různých příchutí - ředíme vodou. (Višeň, jablko, hruška, hroznové víno, jahoda, maliny, směs citrusy, ananas, broskev, hruška, černý rybíz,mango, mix s mrkví nebo červenou řepou)
OVOCNÉ NEKTARY přidáváme i do námi vyráběného jogurtu s ovocem ( bílý jogurt + nektar)

MOŠTY – jablko, hruška ( moštárna Slaný)

MLÉKO – čerstvé, při neshodě se zásobováním trvanlivé

KAKAO – Granko nebo klasické hnědé vařené kakao

BÍLÁ KÁVA – ječmen, žito, čekanka- zalévané horkou vodou a mlékem, slezená cukrem

Publikováno 30.9.2015 09:35

SLOŽENÍ POMAZÁNEK VE ŠKOLCE

Do některých pomazánek přidáváme luštěninové směsi ve složení – červená čočka 60%, pohanka 20 %, rýže 10 %, sušená zelená petržel 10%

Rybičková (Tuňáková ) - rybičky v oleji nebo v tomatě (tuňák),luštěninová směs, měkký tvaroh, pom. máslo nebo žervé, cibule, hořčice, sůl

Mrkvová - vařená mrkev strouhaná, pom. máslo, vařená petržel ( celer), Lučina, sůl

Avokádová – pomazánkové máslo nebo tavený sýr, avokádo, zakysaná smetana, česnek, sůl

Vajíčková - vejce natvrdo, luštěninová směs, máslo, cibule, hořčice, pažitka, sůl

Celerová - vařený strouhaný celer a petržel, žervé, tvaroh, cibule, vařená mrkev, sůl

Sloní - strouhaná šunka, pom. máslo, steril. okurky, luštěninová směs,hořčice, kečup, sůl

Liberecká - strouhaná šunka, měkký tvaroh, zakys. smetana, červená kapie, cibule, sůl

Budapešť - měkký tvaroh, červená paprika mletá, paprika čerstvá, máslo, sůl

Pažitková - měkký tvaroh nebo žervé, máslo, čerstvá pažitka, sůl

Publikováno 17.4.2015 11:43

Alergeny

Milí rodiče,
nově budou k dispozici v jídelníčku nejen na webových stránkách, ale též na vyvěšeném jídelníčku na nástěnkách popisky alergenů, které jednotlivá jídla obsahují.
Měla by to být pomoc u jídel, kde není technologický postup běžně známý, i když většinu obsažených alergenů v našich jídlech je čtenář schopen identifikovat sám.
Jedná se o LEPEK, VEJCE, MLÉKO, RYBY, CELER,OŘECHY (tj. skořápkové plody a arašídy), HOŘČICE, SEZAM, SOJA.
Ostatní alergeny, jako jsou VLČÍ BOB, KORÝŠI, MĚKKÝŠI v našem stravování nepoužíváme.

Dne 13. prosince 2014 nabývá účinnosti Nařízení Evropského parlamentu a Rady EU č. 1169/2011 o poskytování informací o potravinách spotřebitelům. Týká se to povinnosti uvádět alergeny v provozech veřejného stravování, tedy i ve školních jídelnách.
U všech názvů našich jídel máte v jídelníčku v elektronické podobě možnost se dočíst o obsažených alergenech, se kterými v technologickém postupu při zpracování pokrmu pracujeme.
DALŠÍ PODROBNĚJŠÍ INFORMACE DOSTANETE U VEDOUCÍ ŠKOLNÍ JÍDELNY.


Jinak do jídelníčku zařazujeme i luštěninové těstoviny. Máme toto ozkoušeno již z minulého šk. roku a děti tyto těstoviny bez problémů přijímají. Jsou to těstoviny s 40 % obsahem hrachové nebo fazolové mouky a budou se normálně objevovat v názvu jídel. Prozatím jsme slůvko z psychologického hlediska vynechávali.
Setkávali jste se pouze s houskovým knedlíkem s cizrnou, kdy je část pšeničné mouky nahrazena moukou cizrnovou. Chuť knedlíků je téměř totožná, ale výživová hodnota je vyšší.

Marta Štrosová

Publikováno 25.9.2014 10:26

ČEHO SE SNAŽÍ DRŽET JÍDELNÍČEK V NAŠÍ MATEŘSKÉ ŠKOLE

-čerstvé mléko (pasterované)
-kysané výrobky
-ovoce nebo syrová zelenina téměř každý den
-smažené jídlo přibližně 1x za šest týdnů **
-sladké hlavní jídlo 2-3x do měsíce
-luštěniny jako hlavní jídlo alespoň 2x do měsíce
-ryba jako hlavní jídlo alespoň 2x do měsíce
-nevaříme jíšky, polévky, bramborové kaše z polotovarů
-sladké nepečeme z průmyslových směsí
-pijeme šťávy bez umělých sladidel, pasterované mošty a mražené 100% ovocné koncentráty, to vše ředěné vodou
-vodu mají děti k individuální potřebě přístupnou bez omezení, šťávy a džusy jen po dobu svačin a obědů

** Smažená jídla se snažíme opravdu omezovat, i když víme, že jsou u dětí spolehlivou zárukou konzumace. Výjimku děláme pouze u ryb, kde úpravu v podobě vlastního obaleného rybího masa preferujeme.

Publikováno 6.12.2011 14:40

Jídelníček

Seznam alergenů: 1a = pšenice | 1b = žito | 1c = ječmen | 1d = oves | 1e = špalda | 2 = korýši | 3 = vejce | 4 = ryby | 5 = arašídy | 6 = soja | 7 = mléko | 8a = mandle | 8b = lískové ořechy | 8c = vlašské ořechy | 8d = kešu ořechy | 8e = pekanové ořechy | 8f = para ořechy | 8g = pistácie | 8h = makadamie | 9 = celer | 10 = hořčice | 11 = sezam | 12 = oxid siřičitý a siřičitany | 13 = vlčí bob | 14 = měkkýši | 15 = mák

Datum: Menu:
čtvrtek 27. září ovesná kaše s jahodami, 1d  7  mléko
ovocný talířek
polévka: zelná s bramborem 1a  7 
vepřová kýta na česneku, brambor, dušená baby karotka/hrášek 7  , mléko
pohanková bageta s pažitkovou pomazánkou, 1a  1b  6  7  ovocný čaj
středa 26. září kváskový chléb s tuňákovou pomazánkou, 1a  1b  4  7  10  černý čaj s citronem
zeleninový talířek
polévka: bramborová s pohankou 1a  9 
čočka na kyselo,vejce natvrdo, kyselá okurka 3  , šťáva
houska se sýrem Cottage, 1a  1c  7  rajče, mléko
úterý 25. září jogurt s ovocem, kukuřičné křupky natur, 7  kakao
ovocný talířek
polévka: z červené čočky 9 
kuřecí maso po čínsku, rýže 1a  9  , ovocný nektar
rohlík se sýrem Président, 1a  1c  7  okurka, mléko
pondělí 24. září slunečnicový rohlík s Lučinou, 1a  1b  7  paprika, ovocný čaj
zeleninový talířek
polévka: rybí vývar se zeleninou a jáhlami 4  9 
boloňské špagety s krůtím masem, strouhaný sýr 1a  7  9  , ovocný mošt
termix (vanilka/ kakao), houska, 1a  1c  7  mléko
pátek 21. září pohanková bageta s celerovou pomazánkou, 1a  1b  6  7  9  mléko
zeleninový talířek
polévka: brokolicová 1a  7 
kuřecí kostky v zelenině, tarhoňa 1a  9  , ovocný nektar
makovka, 1a  3  6  7  hrušky, horká čokoláda
čtvrtek 20. září vanilkový puding s tvarohem, skořicové kroužky, 1a  7  mléko
ovocný talířek
polévka: dýňový krém 1a  7 
treska tmavá pečená na bylinkách, brambor. kaše, zelen.obloha 4  7  , ovocný mošt
chléb s Mozzarellou, 1a  1b  7  cherry rajče, mléko
středa 19. září chléb s máslem a s vařeným vejcem, 1a  1b  3  7  paprika, bylinný čaj
zeleninový talířek
polévka: hovězí vývar s drožďovým kapáním a těst. 1a  3  9 
hovězí pečeně po znojemsku, houskový knedlík s cizrnou 1a  3  7  , šťáva
acidofilní mléko borůvka/acai, cereálie(cornflakes/kuličky), 1a  1c  6  7  jablko,
úterý 18. září bulgur se zakys. smetanou a ovocem, 1a  7  kakao
ovocný talířek
polévka: hrstková s kroupami 1c  9 
vepřové na kmíně, rýže, paprika 1a  , ovocný nektar
kváskový chléb s avokádovou pomazánkou, 1a  1b  7  černý čaj s citronem
pondělí 17. září rohlík se strouhaným sýrem, 1a  1c  7  černý čaj s citronem
ovocný talířek
polévka: z vaječné jíšky se zeleninou 1a  3  9 
kapustové karbanátky s ovesnými vločkami, brambor, jogurtový dip 1a  1d  3  7  , mléko
sezamová houska s pomazánkou Budapešť, 1a  1c  7  11  kakao
pátek 14. září veka s cizrnovou pomazánkou, 1a  1c  7  11  okurka, bylinný čaj
zeleninový talířek
polévka: rajská s ovesnými vločkami 1a  1d 
žemlovka s tvarohem a jablky 1a  1c  3  6  7  , bílá káva
müsli tyčinka s višněmi a jogurtovou polevou, 1a  1d  5  6  7  banán, šťáva
čtvrtek 13. září houska se sýrem Almette s bylinkami, 1a  1c  7  paprika, zelený čaj
ovocný talířek
polévka: cibulačka 1a  7 
vepřová pečeně, špenát, bramborový knedlík 1a  7  , mléko
Budulínkova pařížanka vanilka, rohlík, 1a  1c  7  kakao
středa 12. září krupicová kaše s kakaem, 1a  7  mléko
ovocný talířek
polévka: kuřecí vývar s luštěninou 9 
pečené kuře, brambor, broskvový kompot 7  , ovocný mošt
rohlík s pomazánkou z červené řepy, 1a  1c  7  šťáva
úterý 11. září kváskový chléb s vajíčkovou pomazánkou, 1a  1b  3  7  černý čaj s citronem
zeleninový talířek
polévka: zeleninový vývar s nudličkami 1a  9 
fazole Chilli con carne ( bez chilli),rýže 1a  9  , ovocný nektar
kynutý švestkový koláč s mákem, 1a  3  7  kakao
pondělí 10. září rohlík se šunkou, 1a  1c  7  ovocný čaj
ovocný talířek
polévka: ze zelené čočky
krůtí na kari ve smetanové omáčce, brambory 1a  7  , mléko
chléb s žervé , 1a  1b  7  rajče, mléko
pátek 7. září houska s pažitkovou pomazánkou, 1a  1c  7  zelený čaj
zeleninový talířek
polévka: zeleninová mixovaná 1a  9 
vepřové na paprice, bulgur, paprika 1a  7  , mléko
rohlík s nutelou, 1a  1c  6  7  8b  mléko

K jídelníčku

Děti mají na jídelníčku psány k některým svačinám ovocné nebo zeleninové talířky, což je ve skutečnosti velká mísa v každé třídě, s jedním nebo více druhy nakrájeného ovoce (zeleniny). Je dostupná všem dětem celé dopo nebo odpoledne, obvykle již od 7.30 h, zatímco svačinu dostávají mezi 9.00-9.30 h (14.00-14.30 h), každý na svém talířku a tak je i po ukončení svačiny odnesena. Čerstvé ovoce a zeleninu zařazujeme dle sezóny a dostupnosti od dodavatele a následné trvanlivosti u nás ve skladu.

Pokud je k jakémukoliv jídlu psáno mléko, mají děti mimo to přístup ke druhým skleničkám se šťávou, na požádání s vodou.

Co pijeme?

Alergeny

O nás | Fotografie | Dokumenty | Jídelna | Aktuality | Kontakty | ©2009 - 2018 HoNzA