Mateřská škola Libčice nad Vltavou

Domů O nás Fotografie Dokumenty Jídelna Aktuality Kontakty

Mapa webu

Mateřská škola Libčice nad Vltavou je šestitřídní, s celkovou kapacitou 145 dětí. Od 1.1.2002 je mateřská škola právním subjektem. Pro výchovně vzdělávací práci má škola vlastní vzdělávací program, který vychází z Rámcového programu pro předškolní vzdělávání a z Kurikula dr. Opravilové. Školní vzdělávací program je zaměřen na celkový rozvoj dítěte, s respektováním jeho individuelních potřeb a možností. Provoz školy je od 6:30 do 17:00 hodin.

Školné je 600 Kč měsíčně, stravné činní 32 Kč za den.

šatna

Co potřebuje dítě v MŠ

První dny a týdny

První dny znamenají pro dítě značnou změnu. Každé dítě se této změně přizpůsobuje jinak, a proto máme v naší mateřské škole adaptační období, ve kterém dítě pobývá v zařízení vždy jen určitou dobu. Začínáme jednou hodinou a postupně čas pobytu prodlužujeme, podle toho, jak dítě pobyt v MŠ snáší.

Velkou pomocí je, budeme-li předem vědět co nejvíce o dosavadním vývoji a zvyklostech Vašeho dítěte.

Každé ráno

Dítě předávejte vždy osobně učitelce. Informujte učitelku o jakýchkoliv odchylkách v chování dítěte (nechutenství, průjem apod.). Do dětského kolektivu patří jen dítě zdravé. Objevíte-li sami doma například vyrážku nebo zjistíte-li zvýšenou teplotu, dítě do školky nevoďte. Kromě ohrožení ostatních dětí poškodíte především zdraví vlastního dítěte.

Najděte si čas

Náš cíl je společný - zdravé a spokojené dítě. Abychom tohoto cíle dosáhli, neobejdeme se bez Vaší pomoci a spolupráce. Nebojte se otevřeně projevit pracovnicím mateřské školy všechny své pochyby, přání nebo stížnosti. Většině nesrovnalostí a potíží se dá předejít včasnou vzájemnou domluvou.

Současné pojetí mateřské školy

Mateřská škola představuje možnost, jak doplnit rodinnou výchovu a jak pomoci zajistit dítěti mnohostrannost a přiměřenost podnětů, které jsou předpokladem jeho rozvoje. Její nezastupitelnost je především v socializaci. Dítě se zde učí orientovat mezi svými vrstevníky, učí se přizpůsobovat jiným, ale i prosadit své vlastní zájmy.

Vzdělávání v mateřské škole je cílevědomý a plánovaný proces, kde se děti učí především na základě praktické zkušenosti a výhradně hravou formou.

Na Vaše děti i na dobrou spolupráci s Vámi se těší celý kolektiv mateřské školy.

O nás | Fotografie | Dokumenty | Jídelna | Aktuality | Kontakty | Prohlášení o přístupnosti | ©2009 - 2020 HoNzA